За нас

Компанията Ралев Дентал АД е основана през месец август 2007 година. Предметът на дейност на компанията е осигуряване на материална база за ежедневната работа на лекари по дентална медицина, внос и дистрибуция на дентални материали, апаратура, инструментариум, консумативи и всякакви медицински изделия. Освен това компанията периодично организира квалификационни курсове и различни семинари за обучение на дентални лекари от цяла България.

Елена Георгиева Семерджиева - финансов директор на Ралев Дентал АД от 2015 година до настоящия момент. Официално обръщение на Елена Семерджиева към всички клиенти, търговски и бизнес партньори на Ралев Дентал АД:

"Уважаеми Дами и Господа! Всички ние, които работим в сферата на бизнеса, сме си поставили за цел да осигурим един по-добър живот за цялото общество - да бъдем социално ангажирани. Всичко това е необходимо да се случи в условията на непрекъснат недостиг на ресурси, тъй като икономиката представлява именно това - изкуството да постигнеш максимални резултати с минимални ресурси. В много случаи се налага да правим буквално от нищо нещо. Затова съветвам всички вас - спестявайте всякакви възможни разходи! Спестяването (а в други случаи - оптимизацията) на разходи може да доведе до икономически чудеса. Компанията Амазон в началото на своето развитие работеше няколко години с минимални финансови разходи; това не е главната причина, но е една от причините в момента Амазон да бъде една от четирите най-големи компании в света. Разбира се, заслужава си да ограничаваме не само финансовите разходи, но и разходите на време (то е ресурс, който е по-ценен от парите, тъй като не се възобновява - никой все още не може да върне времето назад), на природни ресурси (всеки разумен човек е загрижен каква планета ще оставим на децата и внуците си) и сили - своите собствени и силите на персонала ни. Ако с минимум усилия можем да постигнем максимален резултат, това ще бъде от полза за нас самите и за всички хора, с които работим в партньорство. И още един съвет - ако ние предлагаме даден продукт на една цена, а наш конкурент - на по-ниска цена, насочете се незабавно към конкурентната компания! Наша грижа е да осигурим въпросния продукт за в бъдеще на още по-ниска цена от моментната, за да ви привлечем отново като клиенти. Отново ще дам пример с компанията Амазон - нейният основател, Джеф Безос, в едно свое изявление казва че клиентите на Амазон са лоялни към компанията до момента в който някой конкурент предложи същия продукт на по-изгодна цена. Това според него е крайно мотивиращо за екипа на Амазон. Резултатите от този начин на мислене са красноречиви - Джеф Безос успя да стане най-богатият човек в света, без компанията му да предлага нито един уникален продукт. Според личното ми мнение така би трябвало да разсъждава всеки здравомислещ търговец по света - и всички мои колеги от Ралев Дентал АД са на същото мнение."

Инж. Радослав Атанасов Семерджиев - търговски директор на Ралев Дентал АД. Официално обръщение на търговския директор към всички клиенти и бизнес партньори на Ралев Дентал АД:

"Уважаеми Дами и Господа! Старайте се винаги да поддържате в изрядно техническо състояние апаратурата и средствата за производство, с които работите ежедневно. Един профилактичен ремонт, извършен навреме, спестява време, финансови разходи, усилия и пропуснати крайни срокове за вас и за вашите клиенти (или пациенти). До края на живота си ще запомня думите на един сервизен инженер, който провеждаше обучение на много мои колеги и на мен самия относно поддръжката на медицинска апаратура в Република Германия - Родината на техническия прогрес през последните 200 години. Колегата каза - в повечето страни на Източна Европа апаратурата се ремонтира едва тогава, когато откаже да работи. Намирам това най-малкото за странно. И като се замисли човек, в действителност е така - колегата си беше напълно прав. И още едно изказване на един филмов герой от Матрицата - втора серия: хората рядко обръщат внимание на нещо, докато то работи. Въпреки позицията, която заемам в екипа на Ралев Дентал АД, аз винаги обръщам внимание на техническото състояние на всяка една машина, с която ежедневно си вършим работа - независимо дали е служебен автомобил, дентален юнит, преносим компютър или центрофуга за добив на растежни фактори на наш клиент, закупена преди пет години. Дали това са личностни изкривявания в резултат на инженерното ми образование или така би следвало да мисли всеки разумен човек - преценете сами."

Емил Малинов Манушов - офис мениджър на Ралев Дентал АД. Обръщение на офис мениджъра на Ралев Дентал АД към всички клиенти и търговски партньори на компанията: "Колеги и приятели, бъдете организирани. Успешни са организираните структури. Водете пълна отчетност за всичко, записвайте, използвайте таблици в Excel, Access счетоводен софтуер и всичко останало, което е необходимо. Отразявайте всяка една търговска сделка, запитване на клиент с дата и час, всеки конкурентен продукт и оферта от ваш търговски партньор. Отчетността не е най-важният фактор за успеха на един бизнес, но е от ключово значение. Защото е предпоставка за възникване на редица условия, които от своя страна водят до успех в бизнеса - възможност да се правят прогнози, да се предвиждат неблагоприятни събития, да се предвижда търсенето и да се реагира своевременно при появата на заплаха от конкурентни компании. При една адекватна отчетност конкурентните компании от заплаха за един бизнес може да се превърнат в ценни сътрудници, с помощта на които да получим допълнителен тласък напред без влагане на съществени допълнителни усилия. Ако обърнем внимание на световната история, ще ни направи впечатление кои структури са постигнали съществени успехи - Римската армия, Вермахтът (въпреки крайно негативния имидж на тази армия, нейните успехи са впечатляващи), ордена на Малтийските рицари и японското самурайско съсловие. Обратно, хаотичните структури е възможно да постигнат временни успехи, но дългосрочно много бързо стигат до зрелищен провал - поради това и вождът на хуните Атила превзема Рим, но не успява да задържи управлението на държавата за дълго. Разбира се, хуните, подобно на прабългарите, също са имали високо ниво на организация и ред, но несравнимо по-ниско, отколкото това на римската армия"  

Д-р Евелина Маркова - Ралева - председател на борда на директорите на Ралев Дентал АД. Официално обръщение на д-р Маркова към всички клиенти, търговски партньори и приятели на компанията: "Уважаеми Дами и Господа! Аз съм дентален лекар по образование и призвание, като в областта на бизнеса аз обичам да прилагам всичко, което съм научила по време на моята клинична работа с пациенти - и до ден днешен аз все още прекарвам огромна част от времето си именно в лечение на пациенти. Винаги предпочитам да работя атравматично, с минимално инвазивни методи, което съответства на съвременните течения в денталната медицина и хирургията на целия организъм. В работата си спазвам принципа Primum non nocere (преди всичко да не се вреди) - основен принцип при всякакви типове лечение, който означава че потенциалните ползи от едно лечение винаги трябва да са повече от страничните му ефекти. Същото важи и за бизнеса - ако изграждаме една търговска или производствена дейност, ние винаги трябва да се стремим тя да бъде от полза за цялото общество! Не бива нашият бизнес да генерира печалби, но това да става за сметка на разрушаването на природната среда, за сметка на експлоатацията на хора или  чрез разрушаването на бизнеса на други компании, които оперират в същия сектор. Разбира се, при съвременния капитализъм повечето търговски сделки са от типа win - win - и двете страни печелят. Това се случва дори и при така наречените disruptive бизнес модели - при които изграждането на един бизнес преобръща целия сектор, води до преструктурирания и ликвидация на някои утвърдени компании - в крайна сметка обаче цялото общество печели от това, тъй като му се осигурява още по-евтина и качествена стока или услуга, или такава, която не е била налична на пазара до момента. Въпреки това за мен лично плуването в един син океан винаги е по-приятно от плуването в червен океан - т.е. среда, оцветена червено от кръвта на ранени или дори умиращи наши конкуренти, чиито бизнес ние сме ликвидирали при растежа на собствената ни икономическа дейност. Синият океан е чист, без конкуренти взаимоотношения, в тотално нова среда, в която ние самите сме първите, които навлизат. Освен това синият океан е неизследван, което определено е предизвикателство за всеки активен човек." 

Накрая - официално обръщение на изпълнителния директор - д-р Венцеслав Ралев: "Уважаеми Дами и Господа! Излизайте извън зоната на комфорта. През 2007 година, когато основах и започнах да развивам Ралев Дентал АД, аз вече имах добре развита клинична практика със стабилен източник на приходи, която освен това ми носеше и изключително морално удовлетворение. Много мои приятели с учудване ме питаха защо стартирам още един бизнес и на кого е необходимо това допълнително натоварване, стрес и финансови ангажименти? Съвсем скоро се оказа обаче че това е едно смислено и полезно начинание. Извън пряката полза от повече финансови приходи и създаване на работни места, нашият бизнесът в областта на търговията и дистрибуцията ни свърза с много нови хора и компании от цял свят. Оказа се че те предлагат продукти, които до момента липсваха на българския пазар. Бързо започнахме да плуваме в синия океан, който д-р Маркова спомена - области от бизнеса, които бяха неразработени до момента и които си бяха една terra incognita - неизследвана територия. За мен лично нищо не може да се сравни с удоволствието да научаваш нови неща и да разширяваш възможностите на стоматологията и медицината като цяло.  Всичко това е една цел, която заслужава човек да посвети живота си на нея - от това печелим много самите ние, но и всички останали хора около нас. Обратно, по мои лични наблюдения оставането в зоната на комфорта постепенно стеснява тази зона, кара ни да ставаме инертни и мързеливи и дори и елементартните ни ежедневни задължения започват да ни тежат. Смятам че всеки разумен човек би следвало над една определена възраст отдавна да е определил за себе си как да организира собствения си живот в личен и професионален план. Между другото, същият принцип според мен е напълно валиден и в областта на хирургията - когато един оператор се опитва да прави все по-сложни и по-тежки операции на границата на квалификацията си, а понякога и малко над нея, това води до напредък и развитие в специализираните му умения. Обратно, когато се стремим винаги да сме в зоната на комфорта, това бавно, но сигурно води до регрес и дори и най-елементарните оперативни интервенции започват да ни се струват рискови и сложни. Аз лично започнах дори да уча повече чужди езици единствено с цел да изляза от зоната на спокойната и монотонна работа и да поддържам тонус по отношение на усвояването на нови умения"

Центрофуги за добив на плазма, богата на растежни фактори - Silfradent, Италия

Д-р Венцеслав Ралев, Елена Семерджиева и Емил Манушов по време на семинар на Ралев Дентал за концентрирани растежни фактори

Д-р Венцеслав Ралев представя продуктите на Silfradent - Италия, по време на един от многобройните научни семинари на Ралев Дентал АД

www.dentalimplants.bg    Пирин    Д-р Салиф Ариф    Лицево - челюстна хирургия

Клинична демонстрация на автоложната плазма

Работен стол за зъболекаря - с форма на конско седло, което е доказано ергономична форма

Празненство по случай десет години от основаването на Ралев Дентал АД - пролетта на 2017 година

Дентален юнит Ajax - най-продаваният стоматологичен стол на Ралев Дентал АД

Осветително тяло за дентален юнит от по-нисък клас - Osakadent - Китай

Осветително тяло за дентален юнит от по-висок клас - Ancar - Испания

Работна маса за ентусиасти на тема макрофотография. На тази работна маса нашият екип снима всеки един продукт, който предлагаме на нашите клиенти и търговски партньори. В края на седемдесетте години на двадесети век германският ритейлър Quelle (Извор - самото име на компанията е показателно) беше лидер в световен мащаб в каталожната търговия. Всички жители на Източна Европа умираха за каталози на Quelle, а впоследствие и на Neckermann - друг ритейлър от Федерална Република Германия, който успешно копира бизнес модела на своя конкурент. Това е показателно за силата на каталожния маркетинг - според фотографи една снимка дава информация колкото хиляда думи. А един видеоклип дава информация колкото хиляда снимки, само че в тези времена технологично не беше възможно да се разпространяват видеоклипове в глобален мащаб. И двете компании, за които вече споменахме, съществуват и до ден днешен и имат много силно развити уеб-страници, които са достъпни от цял свят и всеки може да види какво предлагат и да пазарува от всяка точка на света. Към настоящия момент ние се опитваме да изграждаме подробен онлайн каталог за всички продукти, които предлагаме, както и да разработваме функционален електронен магазин за дентални материали.

Според мнението на нашия екип през последните две десетилетия електронната търговия наистина успя да промени света! В началото на двадесет и първи век се говореше за дот-ком бум, след което - за дот-ком балон; електронната търговия беше една доста примамлива опция за инвеститорите, тъй като имаше големи предимства - по-ниски разходи, няма необходимост от голяма търговска площ, няма и необходимост от много търговски представители, дистрибутори и продавачи. Всичко се извършва от он-лайн приложения, които не изискват разходи по поддръжката. Впоследствие се оказа че нещата далеч не са толкова розови и балонът много бързо се спука - случиха се верижни фалити на доста компании в сферата на електронната търговия. Разбира се, това не се случи без причина - причината бяха навиците на потребителите, които изобщо не се променят толкова лесно - необходими бяха 10 - 12 години, за да свикнат хората с удобството на търговията он-лайн. Поради това едва през 2018 година Амазон се превърна в една от най-големите компании в света, а нейният основател - най-богатият човек на планетата. Към днешна дата обемите на електронната търговия нарастват драстично в цял свят и се доближават до обемите на физическата търговия.

През първото десетилетие на XXI век електронната търговия навлезе доста масово. След това, през второто десетилетие, нещата започнаха да се променят доста и все повече електронни магазини започнаха да прилагат различни форми на изкуствен интелект и софтуерни алгоритми при управлението на продажбите - все повече дейности, които преди се извършваха от хора, вече се извършват от програми с цел да се спестят разходи и съответно да се намали крайната цена за клиента. Съгласно теорията за датаизма (живот, базиран на данните) икономистът Ювал Ноа Харари говори за бъдеще, в което човешките преживявания ще бъдат изцяло доминирани от информационните системи и в което алгоритмите ще знаят за нас неща, които дори самите ние не подозираме за себе си. Ако желаете да разберете за кого ще се ожените, каква професия да изберете и дали да тръгнете на война - просто попитайте софтуерните алгоритми! Подобни концепции звучат доста в духа на култовата продукция "Матрицата", но безспорно е едно - софтуерът за разлика от човека прави изключително и само рационален избор, докато и най-рационалният човек винаги се поддава на емоции. В същото време и доста от електронните магазини в момента на създаването си моментално започнаха да експлоатират човешките емоции, което не е най-етичната практика в областта на търговията. Обявяват се цени от типа на 99.98 лв, което има доказано психологически ефект - хората гледат повече първата цифра от цената. Обявяват се само три свободни стаи с 10 % отстъпка (колко са свободните стаи в действителност, и Господ не знае), имате само 30... 29... 28 секунди, за да купите ъглов диван с подарък кръгла маса! Никой от нашия екип не е привърженик на такива елементарни тактики за привличане на вниманието на клиента, тъй като считаме че експлоатирането на емоциите и уязвимостта на хората принадлежи към едни манли мрачни епохи, към които е по-добре да не се връщаме. Независимо дали човек работи в областта на рекламата, основава религиозна секта, политическа партия или е кадър от репресивния апарат на една средноазиатска република, принципите на манипулация на общественото мнение са сходни.

Все пак, оказва се че дяволът далеч не е толкова черен. Една огромна част от компаниите в сферата на търговията използват изкуствен интелект не за да манипулират клиента и да му внушават нужди, които той реално няма, а за да проучат кой именно продукт съответства на неговите истински, реални потребности. Всичко това се оказва в някои случаи доста трудна задача - така например през 2019 година според International Data Corporation световните приходи от бизнес анализи на големи масиви от данни са достигнали 189.1 милиард долара, докато през 2018 година те са били с 12 % по-малко. Тези впечатляващи цифри показват все по-голямото значение на изкуствения интелект и анализа на данните с цел подобряване на ефективността на търговията - нещо, от което печели и бизнесът, и крайният потребител. През 2019 година в световен мащаб обемът на B2C - търговията (business-to-customer) е 3.5 трилиона долара в световен мащаб; прогнозите са за близо 100 % ръст до 2023 година, или тогава обемът да достигне 6.5 трилиона долара. За Европа се говори за оборот от порядъка на 621 милиарда евро за 2019 година. Все по-голяма част от тази търговия се осъществява именно през Интернет - докато през 2009 година в България е имало 3 милиона интернет потребители, и едва 6 % от тях са пазарували онлайн, то през 2019 година в страната вече има 4.7 милиона интернет - потребители и вече 31 % от тях са извършвали покупки он-лайн и имат изградени навици за това. Данните са публикувани от пийпълметричната агенция Gemius. Също около 88 % от онлайн купувачите у нас са пазарували от български електронни магазини; през следващите години се очаква нарастване на относителния дял на трансграничната търговия, но това ще се осъществи с паралелен ръст с оборота на местния пазар. Към момента процентът на В2С - търговията у нас е 1.67 % спрямо БВП, докато в Европа този дял е доста по-висок - 2.5 - 3 %, като в най-развития пазар (Великобритания) достига до 8 %.

Джеф Безос (вероятно този човек вече отдавна усеща парене в областта на ушите) е казал, че он-лайн платформите могат да построят индивидуален магазин според личните предпочитания на всеки един потребител. Тези думи са изречени през праисторическите времена по отношение на електронната тръговия, през далечната 2001 година, но продължават да бъдат актуални и днес. Разработчиците на електронни магазини се надпреварват да предлагат иновативни решения за клиентите си - чатботове, виртуални обиколки на уеб-страницата в споделено сърфиране със служител на търговската компания, което много наподобява посещението във физически магазин, дори и приемане на поръчки само с глас. Виртуалният асистент Alexa например приема поръчки към Амазoн, изречени само на глас от потребителя, както и урежда плащания за поръчаните вече продукти. Главното предизвикателство пред електронната търговия обаче остава - според един наш пациент, собственик на малка бакалия в град Ардино: "Българинът обича да препоръчва!". Без да си дава ясна сметка за това, въпросният търговец към края на своето професионално развитие (беше на възраст 78 години, когато изрече тази сентенция) беше стигнал до един от базовите прицнипи на маркетинга в световен мащаб - най-ефективната реклама е от уста на уста, и това е валидно не само за територията на България, но и за всеки един пазар за всяка една стока по света. Никакви софтуерни алгоритми не биха могли да моделират този мощен рекламен канал, поради което нашият екип непрекъснато се опитва паралелно с електронната търговия да развива и своя личен контакт с клиента и да отговори на персоналните изисквания на всеки един клиент.

Зъбни импланти и сетове за поставянето им

Светкавици за макрофотография - тук се снима всеки един продукт, който се предлага на нашите клиенти - зъболекарите в България