Дентални материали и консумативи

Денталните материали са всички материали, които се използват в съвременната дентална медицина за лечение на патологични процеси в областта на зъбно - челюстния апарат. Те се разделят на много групи, като в клиничната практика в световен мащаб непрекъснато се въвеждат нови и нови материали - всичко това с единствената цел да се улесни ежедневната работа на зъболекарите и да се подобри качеството на живот на пациентите.

Различни типове цименти - фосфатцимент, глазйономерни цименти, композитни цименти

www.ralev-dental.bg    Адитивен силикон    Кондензационен силикон

www.dentalimplants.bg

Памучни ролки за абсорбция на слюнката - производител BMS - Италия. Цена на опаковката - 10 лева за 300 грама, опаковката съдържа 1000 бройки. Преди няколко години на пазара се предлагаха лигнинови ролки, които имаха същия размер като памучните. Памукът обаче е много по-мек и травмира много по-малко лигавицата на пациента, поради което повечето дентални лекари предпочитат памучните ролки въпреки по-високата цена.

Карпулни игли за локална анестезия - производител R&S - Франция. Цена на една опаковка - 17 български лева. Компанията Ралев Дентал АД предлага и аналогичен продукт на Pearl Dent - Южна Корея - на цена 14 лева за сто бройки, т.е. едичната цена на една карпулна игла е 14 стотинки. На заден план на горния кадър се виждат хирургични стерилни ръкавици, също произведени от R&S - Франция.