Композитни щифтове

Старата концепция Новата концепция

Някъде в ранните години на робовладелския строй в Древен Египет хората са започнали да лекуват зъби. Първоначално това се е извършвало от бръснари, врачки и знахари, впоследствие нещата донякъде са се променили; от най-ранните години на зъболечението обаче се е налагало да се изграждат разрушени до корен зъби. Хората бързо решили да използват кореновия канал за допълнителна ретенция и започнали да поставят в него всевъзможни пирончета, кабърчета, огънати кламери, а напоследък и щифтове. Така например като студент от четвърти курс д-р Венцеслав Ралев по време на клинично упражнение изгради зъб от амалгама със здраво напъхан в двата канала кламер, огънат като буквата U. Въпросното изпълнение беше направено върху четвърти зъб на колега, който в момента е зъболекар в град Лясковец и е клиент на Ралев Дентал АД. Медицинската етика ни спира да напишем името на асистента, който накара студента да направи такова изграждане, още повече че въпросният асистент в момента е доцент във факултета по Дентална Медицина в град Пловдив. Все пак амалгамата и до ден днешен си стои в устата на колегата и е фунционално годна за период от 12 години :-))). Да преминем сега към сериозната част...

Като изключим материалите, общо взето до днес концепцията си остава същата - щифтът придържа материала на пънчето, върху който материал от своя страна се задържа короната. Днес водещи са композитните щифтове, подсилени с фибростъклени влакна - те успяха да изместят металните щифтове с пънчетата от амалгама на схемата горе вляво. Крайно негативно се възприемат щифтовите пънчета, при които изграждането навлиза дълбоко подвенечно. Допреди няколко деситилетия се препоръчваше препарационната граница да завършва върху амалгама; днес се счита за задължително тя да се разполага върху емайл или дентин поради лошата адхезия на всички материали във влажна сeрда с всички негативни последици от това. При подвенечни разрушения се препоръчват екзотични подходи като изтегляне на корена по ортодонтски начин (удобно и сигурно, но изискващо време), изрязване на венеца с електрокаутер (травматично), екстракция и поставяне на имплант (прекалено радикално) или изграждане с биологично поносими материали - например Diamond Plus на DRM - САЩ. Всички тези подходи са описани в съответните раздели на нашия сайт; в настоящата страница става въпрос предимно за композитни щифтове с фибростъклени влакна, които през последните години успяха да се превърнат в златен стандарт за изграждане на силно разрушени зъби.

Коренов щифт за иаграждане

И така, добре дошли в уеб-презентацията на композитните щифтове, производство на Overfibers Srl. - Италия. Вносител за Република България е Ралев Дентал АД - Пловдив. Както всички съвременни щифтови системи, и тази е изградена от комозитен материал и е подсилена с фибростъклени влакна. Това създава необходимата здравина, тъй като щифтовете от чист композитен материал се фрактурират в корена доста често. В същото време системата на Overpost има модул на еластичност, съизмерим с този на твърдите зъбни тъкани - приблизително 60 %. Поради по-високия модул на еластичност на металните щифтове последните водят по-често до фрактуриране на зъбния корен с кос или вертикален ход, което фрактуриране се лекува почти винаги чрез екстракция. Матриксът на щифтовете е изграден от мономери на епоксидна база, добавени са и наложените вече като Golden Standart фибростъклени влакна.

Съществува още едно предимство на композитните щифтове. Те се характеризират с по-добра естетика в случай че върху тях се изработват изцялокерамични конструкции. Металният щифт прозира през чистата керамика (най-вече при грацилна корона - долни фронтални зъби), а композитният щифт има цвят като на фотополимера за изграждане. При масивни корони такъв проблем не съществува.

Триизмерен модел на щифт OverPost. Последното поколение щифтове от тази система имат отвор в средата, за да може лесно да се отстранят при необходимост - на схемата въпросният отвор е означен със синьо. Отворът е запълнен с микрофибърни влакна със синьо оцветяване. Този отвор позволява безопасното разпробиване на щифта при нужда - виж схемите и описанията по-долу. Освен това едно тяло с напречно сечение на тръба винаги има по-добри механични показатели в сравнение с тяло със същия размер, което е монолитна пръчка. Тръбата е олекотена, по-устойчива е на огъване, усукване, опън, натиск по надлъжната ос и напречно. Както последните поколения щифтови системи, и OverPost се характеризира с анатомична форма - наподобява формата на зъбния канал, който от своя страна повтаря контура на корена на зъба. При радикуларни щифтове с такава форма прилягането към канала на зъба е по-плътно, за циментиране се използва по-тънък слой цимент, което от своя страна води до по-ниска честота на разциментиране на щифтовете.

Производителят е пуснал в продажба няколко основни класа щифтове:

Анатомична форма на радикуларния щифт - повтаря точно формата на кореновия канал, който от своя страна повтаря формата на зъбния корен. Повечето съвременни щифтови системи предлагат щифтове именно с такава форма - 3M ESPE, VDW, Nordin (Швейцария) и т.н. Преди няколко години радикуларните щифтове бяха с изцяло цилиндрична форма, леко заострени в единия край; постепенно в резултат на множество проучвания анатомичната форма се доказа като по-добра. Някои производители отиват дори още по-далеч - пуснати са в продажба щифтове с двойно конична форма, която форма е съобразена със съвременните концепции в ендодонтията - различен тейпър в различните части на кореновия канал. Такива са фибростъклените щифтове на Hahnekratt - Германия. При тях в апикалната част на щифта производителят е въвел тейпър 2.8 %, а в цервикалната половина тейпърът варира от 4.1 % до 8 % при различните размери щифтове.

Якост на огъване 

Опитна постановка за изпитване на якостните показатели на щифтовете. Системата OverPost се отличава с добри механични показатели - якост на огъване 1400 MPa  и модул на еластичност 53 GPa. Според изследванията на проф. Wintermantel (Университетът в Цюрих, Швейцария) различните тъкани и материали имат следните модули на еластичност:

Това е от значение за добрата статика на щифтовите възстановявания - най-честият провал при едно щифтово изграждане е разциментирането на щифта при металните и късането на щифта при композитните възстановявания (Dominguez, 2007). Поради това производителят OverPost e разработил щифтове с по-висок модул на еластичност, съответно с по-голяма механична здравина. Нашият екип препоръчва при по-тесни канали да се прилагат щифтове OverPost, а при по-широки - такива на Hahnekratt. Последните се отличават с по-нисък модул на еластичност от дентина, поради което вероятността от фрактура е по-малка. По-рядко, но много по-неприятно усложнение е фрактурирането на корена поради действието на щифта като разцепващ клин, което почти винаги води до загуба на зъба. Ендодонти с повече въображение (Johnson, 2008) оприличават металния щифт на кол, забит плътно в порцеланова ваза, като цялата тази установка се удря със сила 20 - 25 килограма по асфалтова повърхност между 100 000 и 1 000 000 пъти годишно - толкова са дъвкателните движения. Резултатът е прогнозируем - коренът се фрактурира и зъбът подлежи на екстракция.

Драматична ситуация

За щастие обаче подобно фиаско се случва относително рядко. Все пак зъбният корен не е порцеланова ваза (за щастие) и има доста големи компенсаторни възможности. Наблюдавали сме метални щифтови пънчета, които достигат почти до апекса на зъба, широки са около 3.5 - 4 мм. и въпреки това не създават никакви проблеми на пациента в течение на десетилетия. Това се дължи на големите компенсаторни възможности на човешкия организъм, а и на високото съдържание на колаген в кореновия дентин - колагенът осигурява еластичност и подсилва крехкия дентин подобно на арматурна мрежа. 

Добре е радикуларният щифт да навлезе поне 12 мм. в кореновия канал. Така се осигурява механична ретенция. Горната част на щифта е заоблена под ъгъл 45 градуса, за да не се създават напрежения в композитния материал на пънчето.

www.overfibers.com    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com     www.overfibers.com    Нашият IT-отдел

Избелваща система  

Сравнителен анализ на щифтовите системи 

Според Mazzitelli et al, J Dent Res 2008; 87: 186 - 190, щифтовете на OverFibers показват най-изразени грапавини след кондициониране с ортофосфорна киселина. Авторите провеждат in vitro проучване на щифтове от различни производители. При толкова силно изразени грапавини няма нужда от силанизиране - всички композитни цименти осигуряват добра адхезия. Често получаваме въпроси от колеги за системата, с която е удачно да се циментират щифтове. Най-добри за целта са композитниRте цименти, по възможност двойнополимеризиращи. Отлични резултати се получават с Rely U 100 или Rely X Unicem на 3M ESPE. Фибростъклените щифтове са светлопроводими и при осетяване с фотополимерна лампа по надлъжната им ос светлината безпробелно достига края на щифта. Така протича двойната реакция на полимеризация; възможно е и циментиране с течен фотокомпозит, но се изисква предварително ецване и бондиране на канала. Това отнема малко повече време.

Два композитни щифта

Поставянето на два или повече щифта (по един във всеки канал) подобрява задръжката на щифтовото пънче. Възможно е обаче да се изтънят стените на кореновия канал, което увеличава опасността от фрактура. В много случаи идеалното решение е да се поставят два или три щифта в кореновите канали на зъба, като тези щифтове да бъдат с по-малък диаметър. По този начин не се разпробиват много кореновите канали на зъба, съответно намалява опасността от надлъжна фрактура.

Щифтови изграждания    Зъбни импланти    Българският имплантологичен портал    www.overfibers.com

Щифтовото пънче е изградено от фотополимерен композитен материал.

Зъбното пънче е изпилено с околовръстен праг

www.overfibers.com    www.ralev-dental.com    www.caries.bg

Предприемачът Венцеслав Ралев

Снимка на пънчето с прага

Кръгъл щифт

Повечето топендодонти в света са наясно със следния факт: зъбът няма геометрично правилна форма на канала. При разширение донякъде е възможно да се унифицира и калибрира зъбния канал; все пак никак не е удачно да се прекалява с разширението, тъй като отслабват стените на зъбния корен и възниква опасността от фрактура. В много случаи при калиброването каналът става с кръгло напречно сечение, но понякога анатомията на зъбния корен е такава, че дори и при максимално разширение каналът си остава елипсовиден. За такива случаи происводителят е пуснал в продажба т.нар. Polygon OverPost. Както подсказва името на тези щифтове, те се характеризират с полигонална форма - напречното им сечение е на разтеглен шестоъгълник или дори осмоъгълник със силно заоблени ъгли - за да няма напрежения.

Полигонален щифт

При много случаи няма универсално решение - възможно е да се използва и кръгъл, и полигонален щифт. Добре е във всяка дентална практика да има и от двата вида щифтове, за да се изпробва всеки отделен клиничен случай. Най-ориентировъчно производителят препоръчва кръгли щифтове в следните случаи: горни резци и канини, горни молари, долни канини. Полигоналните щифтове дават добри резултати при дисталните корени на долните молари, долни резци, долни премолари, горни премолари. Тези положения са напълно ориентировъчни, пепоръчваме индивидуална преценка за всеки отделен зъб. Важно предимство по отношение на механичната якост: при еднакъв диаметър на зъбния канал полигоналният щифт е многократно по-устойчив на фрактури в сравнение с кръглия. Това се дължи на факта че полигоналният щифт представлява елипса с два диаметъра - къс и дълъг, като дългият диаметър рязко подобрява механичните показатели на щифта.

Блистер

Щифтовете OverPost се доставят в опаковка блистер по десет броя. Вносителят Ралев Дентал АД предлага и единични бройки на цена 12 лв.

Поръчай сега на телефон 032 250606...

Електронен магазин за дентални материали    Пародонтология    Орална хирургия    Избелваща система 

Стартов комплект

Предлагат се и стартови компелкти с три размера калибратори. Дори и с разпробиване със стандартен инструмент тип Pesso обаче се получават отлични резултати - основното е щифтът да не влиза под напрежение в канала, но и да няма голямо отстояние от стените на канала. В първия случай се получават слаби напрежения (които обаче не са сравними изобщо с тези при металния щифт), а във втория поради дебелия слой свързваща система нараства опасността от адхезивна фрактура - разкъсване на цимента и разциментиране на щифта.

Случай за релечение

В много случаи се налага да се лекува отново зъбният канал. Както е показано на рентгенографията горе, наличието на обширни периапикални изменения налага ендодонтска намеса върху зъба с или без периапикална хирургия. Според Abbot (Journal of Endodontics, 1994) и Frazer (American Journal of Dentistry, 2008) много голяма част от каналите рано или късно се налага да бъдат лекувани отново - това е в 36 % от случаите, което действително е много голям процент. В около 25 % от случаите се налага да бъде отстранен радикуларен щифт. Всичко това е потвърждение на максимата, че в денталната медицина нещата трябва да се правят така че да могат да се развалят и да се преправят наново. Кореновите щифтове на OverFibers са съобразени изцяло с този принцип. Според Sakkal (1996) композитните и фибростъклените щифтове се отстраняват много по-лесно от металните или лятите щифтови пънчета. Логично - металът се разпробива много трудно, а да остраняваш пинлей си е доста неприятна работа.

 www.endodontia.bg    www.overfibers.com    www.dentalimplants.bg    Зъбни импланти    Зъболекар в Пловдив    Пародонтология

Друга причина за отстраняване на щифта могат да бъдат структурните промени в щифта - най-често неговото скъсване

В най-неприятните случаи един щифт се налага да се отстрани поради фрактура на зъбния корен. Почти винаги фрактурата е надлъжна и заедно с радикуларния щифт е необходимо да се премахне и коренът на зъба - има зъб, има проблеми, няма зъб, няма проблеми. За щастие при изграждане с фибростъклени щифтове фрактури се наблюдават рядко - най-вече при прекалено разширение на канала на зъба. В случаи на провал, независимо дали се е провалил щифтът или пънчето, се образува цепнатина, през която навлизат бактерии, които могат да достигнат дори до апекса на зъба. Много неприятно - поддържа се едно хронично възпаление, което постепенно води до загуба на зъба. Лечението в такива случаи включва премахване на щифта и целия коренов пълнеж, за да може да се достигне до апекса на зъба.

Пънче с карбонов и с фибростъклен щифт

Преди няколко години бяха пуснати в продажба карбонови щифтове - зъбът вляво на горната снимка е изграден с въглероден щифт. Те са със същите механични показатели като фибростъклените щифтове, не създават напрежение в канала и се свързват химично с повечето цименти. Само че имат неприятното свойство да чернеят, което при изцялокерамичните конструкции представлява проблем. В други ситуации черният цвят е предимство - позволява по-лесното локализиране на щифта в зъба. Така например при пънчето вдясно на горната снимка е много по-трудно да се открие кореновият щифт. За млад зъболекар с остро зрение обаче това не представлява проблем. Много производители са пуснали в продажба системи за отстраняване на щифтове, при които със специално конструиран разпробивач се прохожда кореновият щифт, като зъболекарят трябва да спазва по възможност успоредност с кореновия канал. Множество проучвания показват, че това се постига лесно - Gesi, Magnolfi, Ferrari (Journal of Endodontics, 2003), Anderson (GC Quintessence, 2007), Lindemann (Journal of Endodontics, 2005). При всички тези проучвания авторите извършват експерименти in vitro, върху екстрахирани зъби, което може би е причина за добрите им резултати. Съвсем по различен начин стоят нещата in vivo, в устата на пациента - тогава много по-трудно се следва успоредност с корена на зъба и перфорациите се получават сравнително често.

Ендодонтия    Видин    Боженци    Пирин    Д-р Венцеслав Ралев

Начало на разпробиване на щифта

Най-новата серия, която е пусната в продажби, позволява безпроблемно разпробиване на щифта. Във вътрешния отвор се вкарва канален разширител и постепенно се напредва в дълбочина. След това се продължава с разпробивач тип Pesso. Веднъж разпробит, отворът води разширителя и по този начин опасността от перфорация е минимална. Фибростъклените влакна се разнищват и така може да се избори постепенно целият щифт. Допълнително предимство е максималната презервация на здравите зъбни тъкани - не се преразширява каналът и не се създава допълнителен риск от радикуларна фрактура.

Щифтът е разширен значително

Via falsa

 Зъб с перфорация вследствие погрешен ход на разпробивача. В случая има две възможности - екстракция и поставяне на имплант или запълване с препарат на база МТА (минерален триоксиден агрегат), който препарат подтиска възпалението и кара организма бързо да отложи съединителна и костна тъкан на мястото на перфорацията. Във всеки случай обаче е по-добре такива усложнения да не се получават.

www.bg-dentist.com    www.ralev-dental.com    www.omegadentagroup.com    Електронен магазин за дентални материали

Разпробиването на радикуларния щифт от новото поколение е технически много лесно 

Грапава повърхностГрапава повърхност на голямо увеличение

Кореновите щифтове OverPost се характеризират с изключително грапава повърхност - според производителя няма нужда от силанизиране, за да се осигури добра адхезия. Необходимо е единствено да се подсуши добре каналът на зъба, за да се осъществи сигурно циментиране на щифта. В същото време щифтовете са изключително биологично поносими - покриват напълно стандарта ISO 10993 за цитотоксични тестове с човешки фибробласти. Всичко това е малко пресилено - така или иначе, щифтът не влиза в контакт с каквато и да било тъкан освен зъбната и биологичната поносимост не е от толкова голямо значение за клиничния успех на реставрацията. В миналото за щифтови пънчета е използвана сплавта Silca със съдържание 90 % сребро и 10 % калай, от която сплав на хистопатолозите и токсиколозите до ден днешен им настръхват косите. Въпреки това няма каквито и да било литературни данни за локална или обща токсичност при пънчета от Silca.

Щифтовете от системата не са силанизирани. Разчита се на микрограпавините, които според производителя осигуряват отлични условия за задържане. Някои конкурентни продукти - например щифтовете DT Light SL (VDW, Германия) - разчитат на силикатизиране и последващо силанизиране на повърхността на щифта за осигуряване на по-добра задръжка. Само преди 8 - 10 години силанизираните щифтове бяха хит в ендодонтията; впоследствие производители и клиницисти донякъде се отказаха от тази технология. Това се дължи на вече натрупания клиничен и експериментален опит, който показва по-добра задръжка на микроретенционните щифтове в сравнение със силанизираните такива. Според Katrin Barbenhauserheide (Endodontie Journal 2/2009) микроретенционните щифтове на Hahnekratt (Германия) осигуряват значително по-добра задръжка от силанизираните щифтове на VDW. Проучването е експериментално - в блокчета от метилметакрилат се разпробиват изкуствени коренови канали, циментират се двата вида щифтове и се прилагат сили до момент на разкъсване на така създадената връзка. При циментирането са използвани двойнополимеризиращи композитни цименти, които са препоръчани от двете компании - производители - при Hahnekratt се използва циментът Panavia (Kuraray), а при щифтовете VDW - циментът Calibra (Dentsply). Резултатите са интересни - при силанизираните щифтове връзката се къса при сила на теглене от 280 N, а при микроретенционните - от 367 N при еднакъв диаметър. При двата резултата е налице статистически значима разлика при уровен на значимост 0.05. Изследването е проведено при щифтове с еднакъв диаметър и еднаква дълбочина на разпробиване; включена е трета група - микроретенционни щифтове на Hahnekratt с по-малък диаметър, при които силата при която се разкъсва връзката е 332 N - отново е налице статистически значима разлика в сравнение със силанизираните щифтове. Интересно е следното: същата разлика е налице и при сравнение на двете групи щифтове с два различни диаметъра с еднаква повърхност - микроретенционна. Авторът обяснява това с по-голямата площ на по-дебелите щифтове, съответно многократно по-голямата здравина на връзката. Изрично се препоръчва при циментиране на микроретенционните щифтове да се упражнява максимална компресия - така циментът навлиза в грапавините и се проявяват сили на междумолекулно взаимодействие между материала на щифта и цимента, който е със сходна химична структура. При трите опитни групи се изследва якостта на опън - според автора това е най-удачно за изпитване на силата на адхезията, тъй като при огъване и усукване основно значение имат якостните показатели на щифта, а не неговата повърхност или видът на цимента. Освен това авторът препоръчва при началното разпробиване да се остави поне 4 мм. разстояние до апекса, което разстояние гарантира че запечатването на кореновия канал няма да се наруши.

При композитните щифтове OverPost има запазване на механичните показатели дори и след стерилизация. По преценка на зъболекаря щифтовете могат да се стерилизират предварително, като това не влияе на устойчивостта им на фрактуриране. Друг важен механичен показател е наличието на умора в материала при продължително натоварване - това е нещо жизненоважно за дълготрайния клиничен успех на една щифтова система. Така например Mazzitelli et al. са подложили щифтовете на натоварване със сила 8 N, по осем цикъла в секунда, с повторение 5 000 000 пъти. Това е симулация на дъвкателната дейност за период от 15 години. Нито един щифт от 100 контролни бройки не е показал признаци на умора в материала - видими деформации, пукнатини, промяна в размерите на дължина и ширина и т.н.

Щифтове с полигонална форма - Polygon Over Post. Адаптират се добре към канали с елипсовидно напречно сечение

Щифт от серията Endodontic Over Post. Леко стеснена горна част - това е направено с цел да няма пречки при поставянето на два или три щифта. Освен това стеснението на щифта е полезно при налични зъбни тъкани - няма да се налага да се пили зъбната стена, за да се осигури място за ретенционната главичка на щифта. Последното е недостатък при някои по-стари системи метални щифтове - има голяма по размер главичка на щифта, която е със силно ретенционна форма; изисква обаче да се разшири доста кавитетът на зъба, за да се отвори място за главичката. При Endodontic Over Post такъв проблем не съществува. Също като Prosthetic Over Post, и Endodontic Over Post се предлагат в пет размера (0, 1, 2, 3 и 4) като при първите два рамера тейпърът е съответно 4 % и 6 %; при размери 2, 3 и 4 тейпърът е 8 %. Дължината на кореновата част на щифта е 11 мм; само при размер 4 е 12 мм.

Клинична ситуация, при която е удачно да се използва т.нар. ендодонтски щифт (Endodontic Over Post). При приложението му няма да се създава напрежение между двата щифта

Електронен магазин за дентални материали     www.overfibers.com

Проблем! Каналът е с форма на силно ексцентрична елипса и дори и полигоналният щифт не върши работа. Как да се подходи в тази клинична ситуация? Производителят е намерил решение - нарича се Duo Over Post. Tакива иновации правят системата Over Post уникална в световен мащаб.

Duo Over Post

Електронен магазин за дентални материали    www.overfibers.com    www.dentalimplants.bg  

Отлична светлопроводимост

Три щифта от типа Duo Over Post. Когато са поставени един до друг, те ясно очертават профила на един канал с напречно сечение на силно ексцентрична елипса. Между щифтовете навлиза цимент или свързваща система и по този начин се осигурява допълнителна ретенция. Подходящи за такива случаи са долните канини, горните втори премолари (в случай че са с един канал) и най-вече дисталните канали на долните шести зъби. Ако при последните се открият не два, а един канал, никоя щифтова система няма да осигури по-добър резултат. На снимката горе се вижда добрата светлопроводимост на щифтовете OverPost.

Duo Over Post

Трите щифта са поставени в един канал. Отлична ретенция, но недостатък е преразширенито на кореновия канал. При толкова силно разширен канал нараства много опасността от фрактура на корена, която фрактура се лекува само чрез екстракция. Възниква логичният въпрос какво налага да се поемат такива рискове и заслужава ли си заради ретенцията да се преразширява толкова зъбният канал? На пръв поглед отговорът е не. Само че ендодонтите с по-голям клиничен опит са се сблъсквали с какви ли не случаи и могат да разкажат много неща. Така например при релечение дентиновите каналчета са просмукани с разпаднати материи и гъмжат от микроорганизми - тогава е добре да се разшири малко повече до изчезване на кафеникавото оцветяване. Още по-лошо е положението при зъби с паднали корони или щифтови изграждания, при които пациентът месеци наред не е потърсил зъболекар. Тогава поради ниската минерализация на дентина около канала там бързо се развива кариес, който напредва в дълбочина и циркулярно; разпада се и кореновит пълнеж, и то с доста обезпокоителна скорост. Това налага почистване на всички разпаднати материи. Кошмарът на ендодонта са зъби с корона и лято щифтово пънче (пинлей), който се е разциментирал, но по естетични и функционални съображения пациентът продължава да го носи. Тогава около щифта се натрупва плака, която бързо прониква в дълбочина и се развива кариес; допълнителен увреждащ фактор е хроничната механична травма от разциментирания метален щифт. Ако коренът не се фрактурира, се развива кариес в много голям обем и се налага драстично разширение на канала, за да не остава там кариозна маса - последната рано или късно води до пълен провал в лечението, а и не може да осигури адекватна адхезия на нито една свързваща система.

Рискова ситуация

Нашият екип през лятото на 2009 година беше принуден да лекува пациент с подобен случай при горен централен резец - наложи се каналът да се разшири до такава степен, че встрани остана само дентинов слой с дебелина под 1 мм. Поставиха се три щифта от системата OverPost и пациентът беше посъветван да се подготви психиччески за зъбен имплант - до момента обаче клинични и рентгенологични данни за фрактура няма. Въпреки това случаят е изключително рисков - "Не опитвайте това в къщи!", както се казва в популярната телевизонна реклама. Освен ако не познавате добър имплантолог... Пък и за такива лечения изключват от Българското Ендодонтско Общество - донякъде с право.

Duo Over Post

Щифтово изграждане с невероятна здравина - циментът навлиза между щифтовете и ги свързва здраво с кореновите стени. От своя страна при последващото наслагване композитът навлиза между щифтовете и създава отлични условия за механична и химична ретенция. Дори и най-рисковите случаи се лекуват с успех по такива методики, а използването на кофердам подобрява клиничните резултати.

Клиничен случай с голям брой щифтови изграждания и два имплантата за дистални мостокрепители. В случая подходихме доста радикално - пациентът беше със силно разрушени зъби, голяма част от тях девитализирани, с големи обтурации, прорастнали и наклонени вестибуларно. Наложи се да се депулпират двата странични резеца поради малкия им размер. Четвърти зъб горе вдясно беше разрушен субгингивално и се наложи да се ексцизира част от венеца с електрокаутер. В случая по-добър резултат би се получил с високоенергиен диоден лазер, не по това време екипът ни разполагаше с такъв апарат.

Случай на форнтални зъби, разрушени от кариес в резултат на неточни металокерамични корони с безпрагова препарационна граница. За период от седем години проникването на храна и микроорганизми под короните е довело до разпад на голяма част от обема на твърдите зъбни тъкани. При почистването на всички разпаднати материи се наложи отнемане на доста голям обем от тъканите, при което останаха изтънени зъбни стени, на които е невъзможно да се задържи корона. Наложи се да се изработят щифтови изграждания на всички налични зъби във фронатлния участък на горна челюст.

Кариозната маса е почистена почти изцяло. Все пак в някои участъци на зъбните корени се забелязва остатъчно оцветяване, което е необходимо да бъде премахнато преди да се проведе адхезивният протокол.

Ралев Дентал АД изказва благодарност на производителя за предоставените снимки и лабораторни данни. Благодарим на д-р Евелина Маркова за клиничния снимков материал. Всички описани горе случаи са лекувани от нея. Aко желаете да направите поръчка за щифтове от системата Over Post, се обръщайте към нашия офис мениджър Антониа Иванова на телефон 032 250606. Цената на единичен щифт е 12 лв. с включен ДДС.

Адрес на производителя:

Overfibers s. r. l.

Viale Cavour 50

44100 Ferrara (FE)

Italy

www.overfibers.com    info@overfibers.com    www.ralev-dental.bg

Адрес на вносителя за България:

Ралев Дентал АД

Ул. "Любен Каравелов" 9Б ет. 3

Пловдив 4000

Телефон +359 32 250606

Молим за извинение за тежката html - страница! При потрбители с по-бавна връзка или с локализация далеч от България е възможно бавно зареждане.