Композитни штифтови

Некаде во раните години на робовладелскиот поредок во Древен Египет луѓето почнале да лекуваат заби. Првично тоа се извршувало од бербери, гатачки и занаетчии, потоа работите донекаде се промениле, од најраните години на стоматологија сепак морало да се градат разурнати до корен заби. Луѓето брзо одлучиле да го користат коренскиот канал за дополнителна ретенција и почнале да ставаат во него секакви клинчиња, различни спојувалки, а во последно време и штифтови. На пример како студент од четврта година д-р Венцеслав Ралев за време на клинички вежба изгради заб од амалгам со цврсто натапкана во двата канали спојувалка, свиткана како буквата U. Исполнувањето беше направено на четвртиот заб на колега, кој во моментов е стоматолог во градот Љасковец и е клиент на Ралев Дентал АД. Медицинската етика не ни дозволува да го напишеме името на асистентот, кој го натера студентот да направи таква изградба, уште повеќе дека асистентот во моментов е доцент на Факултетот за стоматологија во град Пловдив. Сепак амалгамот и до ден денешен си стои во устата на колегата и е фунционално достојна за период од 12 години :-))). Да преминеме сега на сериозниот дел ...

Освен материјалите генерално до денес концептот останува ист - вметнувајќи го штифтот тој го придржува материјалот на кој од своја страна ја задржува коронката. Денес водечки се композитните штифтови, засилени со фиброглас влакна - тие успеаја да ги заместат металните штифтови надградени со амалгам на шемата горе лево. Крајно негативно се сметаат штифтовите во кои надградбата влегува длабоко субгингивално. До пред неколку десеттилетија се препорачуваше препарационата граница да завршува на амалгам; денес се смета за задолжително таа да се располага на емајл или дентин поради лошата лепливост на сите материјали во влажна срeдина со сите негативни последици од тоа. Кај субгингивални нарушувања се препорачуваат егзотични пристапи како повлекување на коренот на ортодонтски начин (удобно и сигурно, но бара време), отсекување на гингивата со електрокаутер (трауматски), екстракција и поставување на имплант (премногу радикално) или изградба со биолошки подносливи материјали - на пример Diamond Plus на DRM - САД. Сите овие пристапи се опишани во соодветните делови на нашиот сајт; во оваа страница станува збор првенствено за композитни штифтови со фибростаклени влакна, кои во последните години успеаја да се претворат во златен стандард за изградба на силно разурнати заби.

И така, добредојдовте во веб презентацијата на композитните штифтови, производство на Overfibers Srl. - Италија. Увозник за Република Бугарија е Ралев Дентал АД - Пловдив. Како и сите современи штифтови системи, и оваа е изградена од комозициски материјал и е збогатена со фиброглас влакна. Ова ја создава потребната цврстина, бидејќи штифтовите од чист композит се фрактурират во коренот доста често. Истовремено, системот на Overpost има модул на еластичност, пропорционален со оној на тврдите забни ткива - приближно 60%. Поради високиот модул на еластичност на металните штифтови последните водат почесто до фрактуриране на забниот корен со коса или вертикална фрактурна линија што фрактуриране се лекува речиси секогаш со екстракција. Матриксот на штифтовите е изграден од мономери на епоксидна основа, додадени се и наметнатите веќе како Golden Standart фиброглас влакна.
Постои уште една предност на композитните штифтови. Тие се карактеризираат со подобра естетика во случај дека врз нив се изработуваат целосно керамични конструкции. Металниот штифт прозира во чистата керамика (особено при грацилна коронка - долни фронтални заби), а композитниот штифт има боја како на хелиополимерот за изградба. Кај големи корони таков проблем не постои.

 

 

 

 

 

Тридимензионален модел на штифтот OverPost. Последната генерација штифтови од овој систем имаат отвор во средината за да може лесно да се отстранат по потреба - на шемата отворот е означен со сино. Отворот е наполнет со микрофибер влакна со сина боја. Овој отвор овозможува безбедно разпробиване на штифтот по потреба - видете шемите и описите подолу. Освен тоа едно тело со пресек на цевка секогаш има подобри механички перформанси во споредба со тело со иста големина, што е монолитен квадар . Цевката е лесна, поотпорна е на виткање, извртување, цврстина, притисок по надолжната оска и попречно. Како последните генерации штифтови системи и OverPost се карактеризира со анатомски облик - слична форма на забниот канал, кој од своја страна ја повторува контурата на коренот на забот. При радикуларни штифтови со таква форма прилегнувањето кон каналот на забот е цврсто за цементирање се користи тенок слој цемент, што од своја страна доведува до пониска инциденца на разциментиране на истите.

Производителот пушти во продажба неколку основни класи штифтови:

 

Анатомски облик на радикуларниот штифт – ја повторува точно формата на коренскиот канал, кој од своја страна ја повторува форма на забниот корен. Повеќето современи системи нудат штифтови токму со таква форма - 3M ESPE, VDW, Nordin (Швајцарија), итн Пред неколку години радикуларните штифтови беа со целосно цилиндрична форма, малку заострени на едниот крај; постепено како резултат на бројни истражувања анатомската форма се покажа како подобра. Некои производители одат уште подалеку - пуштени се во продажба штифтови со двојно конична форма која форма е во согласност со современите концепти во ендодонтијата - различен тејпар во различни делови на коренскиот канал. Такви се фибростаклените штифтови на Hahnekratt - Германија. Кај нив во апикалниот дел на штифтот производителот воведе тејпар 2.8%, а во цервикалните половина тејпарот се движи од 4.1% до 8% кај различните димензии штифтови.

Опитната поставка за испитување на цврстината на штифтовите. Системот OverPost се одликува со добри механички индикатори - цврстина на виткање 1400 MPa или модул на еластичност 53 GPa. Според истражувањата на проф Wintermantel (Универзитетот во Цирих, Швајцарија) различните ткива и материјали имаат следниве модул:

Тоа е од значење за добрата статика на штифтовите - најчестиот неуспех при штифтовата изградба е разциментирањето на штифтовите при металните и кинењето на штифтовите при композитните реставрации (Dominguez, 2007). Поради тоа производителот OverPost разви штифтови со повисок модул на еластичност, односно со поголема механичка цврстина. Нашиот тим препорачува кај тесни канали да се применуваат OverPost, а кај пошироки - такви на Hahnekratt. Последните се одликуваат со понизок модул од дентинот, поради што веројатноста од фрактура е помала. Поретко, но многу непријатна компликација е фрактурирането на коренот поради дејството на штифтот како разделителен клин што речиси секогаш доведува до губење на забот. Ендодонти со повеќе имагинација (Johnson, 2008) го определуваат металниот штифт на кол, забиен во порцеланска вазна, а целата оваа конструкција се удира со сила 20 - 25 килограми по асфалтна површина меѓу 100 000 и 1 000 000 пати годишно - толку се џвакателните движења . Резултатот е јасен - коренот се фрактурира и забот подлежи на екстракција.

За среќа сепак слично фијаско се случува релативно ретко. Сепак забниот корен не е порцеланскс вазна (за среќа) и има доста големи компензаторни можности. Сме набљудувале метални штифтови кои достигнуваат речиси до апексот на забот, широки се околу 3.5 - 4 мм. и покрај тоа не создаваат никакви проблеми на пациентот во текот на децении. Тоа се должи на големите компензаторни можности на човечкиот организам, а и на високата содржина на колаген во коренскиот дентин - колагенот обезбедува еластичност и го зајакнува дентинот слично на арматурната мрежа

 

Добро е радикуларниот штифт да навлезе најмалку 12 мм. во коренскиот канал. Така се обезбедува механичка ретенција. Горниот дел на штифтот е заоблен под агол од 45 степени, за да не се создаваат тензии во композитот на штифтчето.

 www.overfibers.com    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com     www.overfibers.com    Нашиот IT-отдел

 

Според Mazzitelli et al, J Dent Res 2008; 87: 186 - 190, штифтовите на OverFibers покажуваат изразени драскотини по кондиционирање со ортофосфорна киселина. Авторите одржуваат in vitro истражување на штифтови од различни производители. Со толку силно изразени драскотини нема потреба од силанизиране - сите композитни цементи обезбедуваат добра лепливост. Често добиваме прашања од колеги за системот, со што е добро да се цементира штифот. Најдобри за таа цел се композитните цементи, по можност двојнополимеризациски. Одлични резултати се добиваат со Rely U 100 или Rely X Unicem на 3M ESPE. Фибростаклените штифтови проведуваат светлина и осветлување со ламба по надолжната им оска светлината без проблем го достигнува крајот на штифтот. Така се одвива двојната реакција на полимеризација; можно е и цементација со течен хелиокомпозит, но се бара претходно нагризување и бондиране на каналот. Тоа трае малку повеќе време.

Ставањето на два или повеќе штифтови (по еден во секој канал) ја подобрува задршката на истите. Можно е да се изтенат ѕидовите на коренскиот канал, при што се зголемува опасноста од фрактура. Во многу случаи совршено решение е да се постават два или три штифтови во коренските канали на забот, како овие штифтови да бидат со помал дијаметар. На овој начин не се разпробива многу коренскиот канал на забот, односно го намалува ризикот од надолжна фрактура.

 Штифтови реставрации    Забни импланти    Бугарски имплантолошки портал    www.overfibers.com

Штифтот е иизграден од хелио композит

Препарирање со прагова препарациска граница

www.overfibers.com    www.ralev-dental.com    www.caries.bg

Предприемачот Венцеслав Ралев

Повеќето топ ендодонти во светот се свесни со следниов факт: забот нема геометриски точна форма на каналот. При проширување донекаде е возможно да се унифицира и калибрира запчестиот канал; сепак никако не е важно да се претерува со проширувањето, бидејќи ослабуваат ѕидовите на забниот корен и се јавува опасноста од фрактура. Во многу случаи, при калибрација каналот станува со кружен пресек, но понекогаш анатомијата на забниот корен е таква што дури и при максимално проширување каналот останува елипсовиден. За такви случаи производителот пуштил во продажба т.н.. Polygon OverPost. Како што сугерира името на овие штифтови, тие се карактеризираат со полигонална форма - напречниот пресек им е на разтеглен шестоаголник или дури осмоаголник со силно заоблени агли - за да нема тензии.

 

 

Во многу случаи нема универзално решение - можно е да се користи и тркалезен, и полигонален штифт. Добро е во секоја стоматолошка ординација да има и од двата вида штифтови, за да се тестира секој клинички случај. Производителот препорачува тркалезни штифтови во следниве случаи: горни инцизиви и канини, горни молари, долни канини. Полигоналните иглички даваат добри резултати во дисталните корени на долните молари, долни инцизиви, долни премолари, горни премолари. Овие одредби се целосно индикативни, препорачуваме индивидуална проценка за секој заб. Важно предност во однос на механичката цврстина: кај ист дијаметар на забниот канал полигоналниот штифт е поотпорен на фрактури во споредба со кружниот. Тоа се должи на фактот дека полигоналниот претставува елипса со два дијаметари - краток и долг, како долгиот дијаметар нагло ги подобрува механичките карактеристики на штифтовите.

 

Штифтовите OverPost се носат во опаковки од по 10 бројки. Вносителот Ралев Дентал предлага и единечни бројки на цена од 12 лева

Порачај сега на тел. 00359 32 250 606

Електронска набавка на дентални материали    Пародонтологија    Орална хирургија 

Достапни се и стартови компелкти со три големини калибратори. Дури и со разпробивање со стандарден инструмент тип Pesso сепак се добиваат одлични резултати - главното е вметнувајќи го штифтот да не влегува под притисок во каналот, но и да нема големо слободно прострсанство од ѕидовите на каналот. Во првиот случај се добиваат слаби тензии (кои не се споредливи воопшто со овие во металниот штифт), а во вториот поради дебелиот слој адхезивен систем се зголемува опасноста од адхезивна фрактура - кинење на цементот и разциментирање на штифтот.

 

Во многу случаи треба да се лекува повторно забниот канал. Како што е прикажано на рентгенографијста погоре, постоењето на богати периапикални измени, треба ендодонтска интервенција на забот со или без периапикална хирургија. Според Abbot (Journal of Endodontics, 1994) и Frazer (American Journal of Dentistry, 2008) многу голем дел од каналите порано или подоцна мора да се третираат повторно - тоа е во 36% од случаите, што навистина е многу голем процент. Во околу 25% од случаите мора да се отстрани радикуларниот штифт. Сето ова е потврда на максимата дека во стоматологијата работите треба да се прават така што да можат да се уништат и да се преправаат одново. Коренскиот штифт на OverFibers се приспособени целосно со овој принцип. Според Sakkal (1996) композитните и фибростаклените штифтови се отстрануваат многу полесно од металните или леените. Логично - металните се разпробиваат многу тешко, а да острануваш пинлеј е доста непријатна работа.

 www.endodontia.bg    www.overfibers.com    www.dentalimplants.bg    Забни импланти    Стоматолог во Пловдив    Пародонтологија

Друга причина за отстранување може да бидат структурни промени во штифтот најчесто-негова фрактура

Во многу непријатни случаи еден штифт треба да се отстрани поради фрактура на забниот корен. Речиси секогаш фрактура е надолжна и заедно со радикуларниот штифт е потребно да се отстрани и коренот на забот - има заб, има проблеми, нема заб, нема проблеми. За среќа при изградба со фиброглас штифтови фрактури се јават ретко - особено при преголемо проширување на каналот на забот. Во случај на неуспех, без разлика дали е грешка вметнувајќи го штифтот, се формира пукнатина во која влегуваат бактерии кои можат да достигнат дури до апексот на забот. Многу непријатно – се одржува едно хронично воспаление, кое постепено доведува до губење на забот. Лекувањето во такви случаи вклучува отстранување на штифтот и целото коренско заполнување за да може да се стигне до апексот.

Пред неколку години беа пуштени во продажба карбонски штифтови - забот лево на горната слика е изграден со јаглероден штифт. Тие се со истите механички индикатори како фиброглас штифтовите, не создаваат тензии во каналот и се поврзуваат хемиски со повеќето цемент. Само што имаат непријатни својства да поцрнувааат што кај целосно керамичните конструкции претставува проблем. Во други ситуации црната боја е предност - овозможува полесно локализирање на штифтот во забот. На пример во слуцајот десно на горната слика е многу тешко да се открие коренскиот штифт. За млад стоматолог со остар вид сепак тоа не претставува проблем. Многу производители имаат издадено во продажба системи за отстранување на штифтови, во кои со специјално конструиран разпробивач се проодуваат коренските штифтови, како стоматологот треба да јс почитува по можност паралелноста со коренскиот канал. Множество докази покажуваат дека тоа се постигнува лесно - Gesi, Magnolfi, Ferrari (Journal of Endodontics, 2003), Anderson (GC Quintessence, 2007), Lindemann (Journal of Endodontics, 2005). Кај сите овие студии авторите вршат експерименти in vitro, на екстрахирани заби, што можеби е причина за нивните добри резултати. Сосема поинаку стојат работите in vivo, во устата на пациентот - тогаш многу тешко се следи паралелност со коренот на забот и перфорации се добиваат релативно често.

Ендодонција    Видин    Боженци    Пирин    Д-р Венцеслав Ралев

 

Најновата серија, која е пуштена во продажба, овозможува беспрекорно разпробивање на штифтови. Во внатрешниот отвор се става канален распробивач и постепено се напредува во длабочина. Потоа се продолжува со разпробивач тип Pesso. Еднаш разпробит отворот води мемориски и на тој начин опасноста од перфорација е минимална. Фиброглас влакната се уништуваат и така може да се избори постепено целиот штифт. Дополнителна предност е максималната презервација на здравите забни ткива - не се преразширува каналот и не се создава дополнителен ризик од радикуларна фрактура.

Заб со перфорација поради погрешен потег на разпробивача. Во случајот има две можности - екстракција и поставување на имплант или пополнување со препарат на база МТА (минерален триоксиден агрегат), кој препарат потиснува воспалението и тера организмот брзо да го одложи сврзно и коскена ткиво на местото на перфорација. Во секој случај, сепак е подобро такви компликации да не се добиваат.

www.bg-dentist.com    www.ralev-dental.com    www.omegadentagroup.com    Електронски магацин за дентални материјали

Разпробивањето на радикуларниот штифт од новото поколение технички е многу лесно

 

Коренските штифтови OverPost се карактеризираат со исклучително грапава површина - според производителот нема потреба од силанизирање за да се обезбеди добра лепливост. Потребно е само да го исушите добро каналот на забот за да се оствари сигурна цементација на штифтот. Во исто време тие се исклучително биолошки подносливи – целосно со стандардот ISO 10993 за цитотоксични тестови со човечки фибробласти. Сето ова е малку претерано - и онака, вметнувајќи го штифтот тој не влегува во контакт со какво било ткиво освен забното и биолошката подносливост не е од толку големо значење за клиничкиот успех на реставрацијата. Во минатото за штифтови е користена легура Silca со содржина 90% сребро и 10% калај, од која легура на хистопатолозите и токсиколозите до ден денешен им се крева косата. Сепак нема било какви литературни податоци за локална или општа токсичност штифтови од Silca.

Штифтовите од системот не се силанизирани. Се потпира на микрограпавините, кои според производителот обезбедуваат одлични услови за задржување. Некои конкурентни производи - на пример штифтовите на DT Light SL (VDW, Германија) - се потпираат на силикатизирање и подоцнежно силанизирање на површината за обезбедување на подобро задржување. Само пред 8 - 10 години силанизираните штифтови беа хит во ендодотијата; потоа производителите и клиницистите донекаде се откажаа од оваа технологија. Тоа се должи на веќе стекнатиот клинички и експериментален обид, кој покажува подобра задршка на микроретенционните штифтови во споредба со силанизираните такви. Според Katrin Barbenhauserheide (Endodontie Journal 2 / 2009) микроретенционите штифтови на Hahnekratt (Германија) обезбедуваат значително подобра задршка од силанизираните иглички на VDW. Истражувањето е експериментално - во блокови од метилметакрилат се разпробива вештачки коренскиот канал, се цементираат двата вида и се применуваат сили до момент на кинење на така создадената врска. При цементирање се користат двојнополимеризициски композитни цемент, кои се препорачани од двете компании - производители - при Hahnekratt се користи цемент Panavia (Kuraray), а кај VDW - цемент Calibra (Dentsply). Резултатите се интересни - при силанизираните штифтови врската при сила на влечење од 280 N, а при микроретенционните - од 367 N под ист дијаметар. Кај двата резултатот постои статистички значајна разлика изравнета на важност 0.05. Истражувањето е спроведено со штифтови со ист дијаметар и еднаква длабочина на разпробивање; вклучена е трета група – микроретенциони штифтови на Hahnekratt со мал дијаметар, во кои силата при која се раскинува врската е 332 N - повторно постои статистички значајна разлика во споредба со силанизираните штифтови. Интересно е следново: истата разлика постои и кај споредба на двете групи со два различни дијаметри со иста површина - микроретенциона. Авторот го објаснува со поголемата површина на дебелите штифтови, односно постојано поголемата цврстина на врската. Експлицитно се препорачува кај цементирањето на микроретенционите штифтови да се применува максимална компресија - така цемент влегува во грапавините и се појавуваат сили на меѓумолекулна интеракција помеѓу материјалот на штифтот и цементот, кој е со слична хемиска структура. Во трите опитни групи се испитува јачината на влечење - според авторот тоа е важно за испитување на силата на лепливост, бидејќи при виткање и извртување фундаментално значење имаат јакостните индикатори на штифтот, а не неговата површина или видот на цементот. Освен тоа, авторот препорачува кај основното разпробиване да се остави најмалку 4 мм. растојание до апексот кое растојание гарантира дека запечатувањето на коренскиот канал нема да се наруши.

При композитните штифтови ОverPost има зачувување на механичките индикатори дури и по стерилизацијата. По избор на стоматолог можат да се стерилизираат однапред, тоа не им влијае на отпорноста на фрактурирање. Друг важен механички показател е постоењето на замор во материјалот при продолжена оптовареност - тоа е нешто од витално значење за долготрајниот клинички успех на еден систем. На пример Mazzitelli et al. подложиле штифтови на оптоварување со сила 8 N, по осум циклуси во секунда, со повторување 5 000 000 пати. Тоа е симулација на звакачката дејност за период од 15 години. Ниту еден штифт од 100 контролни примероци не покажал знаци на замор во материјалот - видливи деформации, пукнатини, промена на димензиите на должина и ширина и итн 

Штифтови со полигонална форма - Polygon Over Post. Се адаптираат добро кон канали со елипсовиден напречен пресек  

Игла од серијата Endodontic Over Post. Малку тесен горен дел - тоа е направено со цел да нема пречки при поставувањето на два или три штифтови. Освен тоа стеснувањето на штифтот е корисно при достапни забни ткива - нема да мораат да се препарира забниот ѕид, за да се обезбеди место за ретенционата главичка на штифтот. Последното е недостаток кај некои постари системи метални штифтови - има голема главичка на штифтот, која е со силно ретенциона форма; бара сепак да се прошири доста кавитетот на забот, за да се отвори место за главичката. При Endodontic Over Post таков проблем не постои. Исто како Prosthetic Over Post, и Endodontic Over Post се достапни во пет големината (0, 1, 2, 3 и 4) при првите два димензии тејперот е соодветно 4% и 6%; при димензии 2, 3 и 4 тејперот е 8 %. Должината на коренот дел на штифтот е 11 мм; само големина 4 е 12 мм.

Клинична ситуација, при која е добро да се изкористи т.нар. ендодонтски штифт (Endodontic Over Post). При поставувањето нема да се создава тензија меѓу двата штифтови  

Електронски магацин за дентални материјали     www.overfibers.com

Проблем! Каналот е во форма на силно ексцентрична елипса, па дури и полигоналниот штифт не врши работа. Како да се пристапи во оваа клиничка ситуација? Производителот најде решение – се нарекува Duo Over Post. Tакви иновации прават системот Over Post уникатна во светски рамки.

Duo OverPost 

Електронски магацин за дентални материјали    www.overfibers.com    www.dentalimplants.bg  

Три штифтови од типот Duo Over Post. Кога се поставени еден до друг, тие јасно го дефинираат профилот на еден канал со пресек на силно ексцентрична елипса. Меѓу штифтовите влегува цемент или адхезивен систем и на тој начин се дава дополнителна ретенција. Соодветни за такви случаи се долните кучешки, горните втор премолари (ако се со еден канал) и најмногу дисталните канали на долните шести заби. Ако во последните се најдат не два, а еден канал, никој систем нема да обезбеди подобар резултат. На сликата погоре се гледа добрата светлопроводимост на OverPost. 

Трите штифтови се ставени во еден канал. Одлична ретенција, но недостаток е преразширениот коренскиот канал. Со толку силно проширен канал расте опасноста од фрактура на коренот, која фрактура се лекува само со екстракција. Настанува логичното прашање што треба да се преземат такви ризици и дали си ги заслужува поради ретенција да се преразширява толку забниот канал? На прв поглед одговорот е не. Само што ендодонтите со поголемо клиничко искуство се соочуваат со какви ли не случаи и можат да кажат многу работи. На пример при релечение дентиновите каналчиња се полни со разпаднати материјали и врие од микроорганизми - тогаш е добро да се прошири малку повеќе до исчезнување на кафеникавото обојување. Уште полоша е ситуацијата кај заби со паднати коронки или штифтови изградби, при кои пациентот месеци не е побарал заболекар. Тогаш поради ниската минерализација на дентинот околу каналот таму брзо се развива кариес, кој напредува во длабочина, се распаѓа и кореновиот полнеж, и тоа со доста загрижувачка брзина. Ова бара чистење на сите разпаднати материјали. Кошмарот на ендодонтот се заби со коронки и пинлеј, кој се разциментирал, но од естетски и функционални причини пациентот продолжува да го носи. Тогаш околу штифтот се акумулира плак која брзо продира во длабочина и се развива кариес; дополнително оштетува и хроничната механичка повреда од разциментираниот метален штифт. Ако коренот не се фрактурира, се развива кариес во многу голем обем и мора драстично да се проширува каналот, за да не останува таму кариозна маса - последната порано или подоцна води до полн неуспех во лекувањето, а и не може да обезбеди соодветна лепливост на ниту еден адхезивен систем.

Нашиот тим во летото 2009 година беше принуден да лекува пациент со ваков случај при горен централен инцизив - требаше каналот да се прошири до тој степен што настрана остана само дентинов слој со дебелина помала од 1 mm. Се поставија три штифтови од системот OverPost и пациентот беше советуван да се подготви психички за забен имплант - досега сепак клинички и рентгенолошки податоци за фрактура нема. Сепак случајот е исклучително ризичен - "Не правете го тоа дома!", Како што се вели во популарната телевизиска реклама. Освен ако не ја познавате добар имплантолог ... Пак и за такви третмани исклучуваат од Бугарското Ендодонтско Општество - донекаде со право.

Шифтова изградба со неверојатна цврстина - цементот влегува меѓу штифтовите и ги поврзува цврсто со коренските ѕидови. Од своја страна при последователните комбинирања композитот влегува меѓу штифтовите и создава одлични услови за механичка и хемиска ретенција. Дури и повеќето ризичните случаи се третираат со успех во такви методологии, а употребата на кофердам ги подобрува клиничките резултати.

Клинички случај со голем број штифтови изградби и два импланта за дистални мостокрепители. Во случајот дејствувавме доста радикално - пациентот беше со силно разурнати заби, голем дел од нив девитализирани, со големи обтурации прорастнати и премногу вестибуларно наклонети. Требаше да се депулпират двата странични инцизиви поради малиот рамер. Четврти заб горе десно беше разрушен субгингивално и требаше да се ексцизира дел од лигавицата со електрокаутер.

Ралев Дентал АД изразува благодарност на производителот за дадените слики и лабораториски податоци. И благодариме на д-р Евелин Марков за клиничкиот фотографски материјал. Сите опишани погоре случаи се лекувани од неа. Aко сакате да направите нарачка за штифтови од системот Over Post, сврзете се со нашата канцеларија менаџер Антониа Иванова на телефон 00359 32 250 606. Цената на еден штифт е 12 лева со вклучено ДДВ. Адреса на производителот:

Overfibers s. r. l.

Viale Cavour 50

44100 Ferrara (FE)

Italy

www.overfibers.com    info@overfibers.com    www.ralev-dental.bg

Адреса на вносителот за Бугарија:

Ралев Дентал АД

Ул. "Љубен Каравелов" 9Б ет. 3

Пловдив 4000

Телефон +359 32 250606

Ве молиме за извинение за тешката html - страница! Кај консументи со по-бавна врска или со локализација далеку од Бугарија е можно бавно отварање.