Ендодонтски мотор

Ендодонтският мотор служи за машинна обработка на коренови канали. Той задвижва машинния пилител, който прохожда и разширява кореновия канал. Много дентални юнити имат вграден ендодонтски мотор, но през последните 10 - 15 години на пазара се появиха множество самостоятелни модули, които са конструирани единствено с цел обработка на коренови канали. Единствената разлика между всеки един микромотор на зъболекарския стол и ендодонтския мотор е възможността за възвратни движения (auto reverse) при достигане на определен въртящ момент - торк (torque). Всеки един въздушен микромотор, който се използва при денталния юнит, няма възможност за такова възвратно движение; такава възможност е налична при някои електрически микромотори, при които производителят е въвел необходимите сензори и електронни компоненти за управление. Освен това много ендодонтски мотори от по-ново поколение имат възможността за т. нар. реципрочно движение - не се извършва пълен оборот от 360 градуса, а само до 180 - 270 градуса, след което пилата се завърта обратно. Разбира се, това е приложимо само за някои видове ендодонтски пили - необходимо е да се следва протоколът, предоставен от производителя.

Нашият следващ семинар    Начална страница на нашия сайт    Имплантологичният портал на България

Повече информация за продукта - на телефони 032 250606 или 0899 129 697. Национален телефон на цената на градски разговор - 0700 1 52 52

Отговаряме и на запитвания по електронна поща на адрес ralev_dental@abv.bg и office@ralev-dental.bg

Ралев Дентал АД е вносител за България на френския производител Ionyx. Този производител предлага ендодонтски мотор под търговската марка Endy 6200 с вграден апекслокатор. Моторът има възможност за регулиране на въртящия момент - torque, скоростта на въртене, както и въвеждане на 12 броя предварително зададени програми. Стъпката, с която може да се регулира въртящият момент, е 0.5 N/cm. Освен това апаратът има възможност за работа в два режима - продължителна ротация и реципрочен режим - при последния каналният инструмент се върти надясно не на пълен оборот от 360 градуса, а частично, след което се връща също частично назад. Такива режими са подходящи за някои по-специфични канални пили и разширители, при които е необходимо да се спазват точно предписанията на производителя за скоростта на въртене, за силата, при която да се върне инструментът наляво и най-вече за градусите на завъртане.

Апаратът има лабиален електрод, който служи за апекслокация - апекслокаторът не може да работи без въпросният електрод да е поставен в устния вестибулум на пациента. Наконечникът на апарата се продава в комплект с него, поставя се с натиск и и последващо завъртане по посока на часовниковата стрелка. Захващането на каналната пила е стандартно - с пуш-бутон върху главата на наконечника, който се натиска, пилата се адаптира в държача, бутонът се отпуска и апаратът е готов за работа. Бутонът Mode определя начина на работа - зеленият светодиод означава автоматичен режим, жълтият е режим на непрекъсната работа, а оранжевият е режим , при който апексът се преразширява - пилителят излиза извън апикалния отвор.

При автоматичен режим (режим Auto) моторът започва да работи автоматично при поставяне на каналната пила в пулпната камера. Пилата започва да се връти; в момента, в който достигне предварително зададения въртящ момент (torque), тя започва да се връща назад, за да не се фрактурира в кореновия канал. Напредването на инструмента в дълбочина се визуализира на светодиодната лента, която е разположена върху предния панел на апарата. Ако инструментът започне да се върти в обратна посока (задейства се режим auto reverse), е необходимо да се извади от канала и да се започне работа отново. При достигане на буферната зона каналната пила спира да се върти; тя започва автоматично да се върти в обратна посока в случай че пилата е останала в или леко извън буферната зона за време от 1.5 секунди.

При режим Run пилата се върти още преди да бъде поставена в пулпната камера. Това е режим на принудителна ротация - пилата обаче отново започва да се върти в обратна посока при достигане на въртящия момент или апикалния отвор. За промяна в режима трябва да се натиснат бутоните със стрелки нагоре или надолу и да се задържат за една секунда.

Моторът разполага с възможност за задване на предварителни програми - те са 12 на брой и при всяка една от тях може предварително да се запаметят въртящият момент и оборотите на каналния инструмент. При всички тези програми инструментът започва да се върти в обратна посока при достигане на 0.5 мм. от апикалния отвор.

При натискане на бутона Select може да се задават скорост на ротацията (rates per minute - rpm - които са в границите от 100 до 500) и въртящ момент (torque - от 0.5 до 4 N/cm). Производителят е въвел интересно технологично решение - показва оборотите на мотора в реално време, като стойността от 4 N/cm се приема за 100 %, а стойността от 2 N/cm - за 50 %. При достигане на предварително зададения торк светва светлинен индикатор и каналният инструмент започва да се върти в обратна посока; индикаторът свети и при по-малък въртящ момент, като светлината е по-надолу по скалата на предния панел на апарата.

Апаратът има възможност за настройка на апикалния буфер - разстоянието от апекса, при което автоматично се задейства auto reverse и каналният инструмент започва да се върти обратно. Фабричната настройка за това растояние е 0.5 мм, като производителят препоръчва винаги да се работи именно на такава настройка. Все пак, съществува възможност за настройка - от 2.0 мм. до 0.5 мм. със стъпка от 0.5 мм. Това става при натискане на бутона Select три пъти последователно един след друг, като след това със стрелките нагоре/надолу се регулира апикалният буфер. По същия начин се регулира и силата на звука (beep) - само че е необходимо бутонът Select да се натисне четири последователни пъти. Отново със стрелките нагоре - надолу става настройката на силата на звука. И в двата случая времето за програмиране е около 3 секунди, след което отново е необходимо да се влезе в програмен режим за звук и апикален буфер.

Има връзка между скоростта на въртене и въртящия момент. Колкото е по-висока скоростта на въртене, толкова е по-нисък въртящият момент и обратно. Рискови режими са тези с висока скорост на въртене и висок въртящ момент - например 2.5 N/cm - 500 rpm или 4 N/cm - 400 rpm. При тези режими има повишена опасност от фрактуриране на каналния инструмент. Поради това производителят е въвел фабрични настройки за редукция - при повишаване на скоростта на въртене до 300 оборота в минута въртящият момент намалява автоматично и обратно, при повишаване на торка до 2 N/cm скоростта на въртене автоматично се редуцира.

www.saeyang.com    www.ionyx.fr    www.ralev-dental.bg    www.dentalimplants.bg    www.maxillofacial-bg.com

Ендодонтският юнит може да се използва и като обикновен апекслокатор. За целта е необходимо просто да се постави много тънка канална пила, с която да се сондира каналът в дълбочина. Светодиодната лента показва до къде достига каналният инструмент в кореновия канал. Ротацията на инструмента се спира при натискане на бутона за намаляване на оборотите и неговото задържане за една секунда.

Почистването на апарата се извършва с разтвори на алкохолна база. Не е желателно да се използват абразивни прахове, тъй като може да се появят драскотини по предната повърхност на апарата. На стерилизация в автоклав подлежат лабиалният електрод, наконечникът и устройството за захващане на пилата. Целият апарат не е защитен от водни пръски, поради което трябва да се пази от пряко попадане на вода. Смазването на наконечника се извършва със стандартен спрей за турбини.

Времето за зареждане на батериите е около два астрономически часа. Ако индикаторът за зареждане свети зелено, батерията е заредена напълно. Ако свети жълто, е заредена на 50 %, а ако светлината е червена, то капацитетът на батерията е изчерпан напълно и съвсем скоро апаратът ще спре да работи. При протичане на заряден процес се сменят две светлини - оранжева и зелена. Ако непрекъснато свети червена светлина по време на зареждане, то батерията е необходимо да се подмени с нова. Батерията е специфична само за този апарат, поради което и не може да се подменя с някаква стандартна батерия - необходимо е да се поръча от локалния вносител за всяка една страна в Европа и в света.

Апаратът е констуиран единствено за професионална употреба от зъболекари. При възникване на евентуален технически проблем всякакви опити за ремонт от страна на неоторизирани лица водят до отпадане на гаранцията на уреда. Не е удачно апаратът да се използва при пациенти с пейсмекъри и в комбинация с електронож.

Ендомоторът на Ionyx не работи с канални пили с алуминиеви или пластмасови дръжки. Температурата в работното помещени е необходимо да бъде в границите от 10 до 40 градуса по Целзий, а влажността - от 10 % до 90 %.

Цената на ендодонтския юнит е 3250 български лева. Ако сте харесали продукта, можете да го поръчате на телефон 032 250606 или 0899 129 697. Приемат се и поръчки на електронна поща на адрес ralev_dental@abv.bg и office@ralev-dental.bg.

Компанията Ралев Дентал АД предлага на българския пазар още един ендодонтски мотор - този на производителя Saeyang от Южна Корея. За разлика от френския апарат той е безжичен, което го прави много олекотен и ергономичен; недостатък е липсата на вграден апекслокатор. Апаратът има зарядна станция, с помощта на която става зареждането на неговата литиево - йонна батерия. Като стандартна възможност също се предлага регулирането на въртящия момент на мотора (torque). Апаратът също има възможност за чисти ротационни и реципрочни движения. Реципрочните движения са при програми 7 и 8, а всички останали са с нормални ротационни движения. Оборотите, които поддържа апаратът, са от 200 до 600, като възможността за регулиране е през 50 оборота.

При поява на буквата F (forward) на монитора пилата се върти надясно. При поява на буквата R (reverse) пилата се върти наляво - излиза от кореновия канал. Ако около буквата мониторът показва стрелки, то пилата ще извършва реципрочно движение, а не класическо ротационно. Както вече стана въпрос, промяната на посоката на движение се извършва с програмните режими - те се сменят с бутоните UP и DOWN, като преди това трябва да се натисне бутон Power / Select. Смазването на наконечника става със стандартен спрей за турбини, на който се поставя накрайник за обратни наконечници.

Цената на ендодонтския мотор на Saeyang e 1500 български лева.

Лицево - челюстна хирургия    Ендодонтия    Кариес    Връщане към началната страница...    Зъбни импланти

Костна пластика    Орална хирургия    Себорейна кератоза    Ретиниран зъб