Хелиокомпозити DRM - САД

 

 

DRM Research Laboratories е производител на иновативни хелиополимеризациони композити од висока класа. Во моментов пуштени се во продажба сериите Diamond Lite, Diamond Crown - Chairside, Diamond Link и Diamond Flow. Тие се најсоодветни за оптимални клинични резултати кога се користат заедно со соодветните бондинг системи - Diamond Bond или Diamond Bond 001. Најдобри клинични резултати се добиваат со целосниот сет - Diamond Crown – Chairside кој е дентално ресторативно-конструктивен нанокерамичен фотополимеризационен систем. Се препорачува за коронки и мостови, инлеј ,онлеј, фасети и имплантни надградби.Добро е да се чува на собна температура,за да се продолжи рокот на траење е подобро да се чува на пониска температура.Увозник за Бугарија е Ралев Дентал АД- www.ralev-dental.bg

За време на подготовката на забот за обтурација со гореспооменатите композити е добро да се користат некои специфични приоди, и треба да се трудиме препарацијата да е максимално консервативна:

Подготовката на местото за обтурација се извршува по следниот начин:

 

 

 

Адреса на нашата практика. Запишете си  час за преглед на телефон 032 642056


Влези на нашиот форум

 

www.dentalimplants.bg    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.com    www.ralev.bg    www.simeonov.ws   Влези на нашиот форум

Имате прашање кон нас? Можете да го поставите и на e-mail - ralev@dentist.bg или office@ralev-dental.bg. Обично одговориме во текот на денот.

 

Слика на составот на комплетот DRM Crown Chairside Ова е одлично решение за започнување на работа со матерјалот-има се што е неопходно ,6 шприцови ,целосен комплет од компонентите на бондинг системата.Производителот секогаш испраќа многу светли бои - А1, В1, А2, А0 и.т.н. во составот на стартниот комплект. Веројатно во Америка избелувањето е преминало во манија и најчесто се користат посветли нианси. Во Европа и Азија според наши набљудувања се користат А3.5 - А3. Матерјалот се предлага во неколку различни форми. DiamondLite е пуштен во продажба во форма на шприц и Indi-dose(индивидуална доза)-по Vita од А1 до D и DiamondLite - SuperBrite (XL, L, M, ОП). Тоа е универзален поликерамичен композит за директно изградување,системот може да се користи за предни и задни заби за I, II,III,IV клас и естетски директни фасетки. Во општи линии ова е нискобуџетно решение ,кое е добро за почеток и за полесни случаи. Не се предлага во отделни емајлови, дентинови и опакерни маси.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.ralev.bg    www.isadent.net

Стоматолог во Пловдив          Влези во нашиот форум         Стоматолози во Видин

 

Изолација на заб со кофердам и употреба на матрица от систем Supermat на Kerr - Hawe. Размерот на премоларите е мал и редко дозволува да се изработи подлога која да е сообразена со барањата на производителот за работа со композитниот материјал на DRM. Понекогаш при моларни заби се изработват отлични подлоги от гласјономер или компомер. При реставрација на ендодонтски лекувани заби има опасност от разтворање на епоксидниот сијлар и нарушување на кореновото запечатување во коронарната 1/3 на кореновиот канал.

 

 Киселина обработка на забот повеќе информација за овој процес има тука.

 

Информации за киселиниот гел       Стоматолошка ординација во Пловдив www.omegadentagroup.net      www.ralev.org         www.bg-tourinfo.com


Влези во нашиот форум
     www.isadent.net       www.ralev.bg       www.dentalforum-bg.com         www.ralev.name            www.ralev.ws

 

 

Киселиниот гел дејствува над забните ткива.

 

 При правилно извршена процедура забните ткива стануваат бели како креда. Се забележува формирана цепка помеѓу гутаперковиот полнеж и каналот

Влези во нашиот форум      

 

Веќе е нанесен кондиционерот.

 

 Кондиционерот е полимеризиран и e издуван од воздушна струја. Таа ги издувува од забот сите недоволно полимеризирани порции кондиционер.

Влези во нашиот форум      

 

       www.dentalimplants.bg      www.maxillofacial-bg.com     www.bg-dentist.com      www.ralev.bg    Стоматолошка ординација во Пловдив      Влези на нашиот форум

 

 

 

 

Влези на нашиот форум

 

Влези на нашиот форум

 

www.omegadentagroup.com    www.ralev.name     www.dentalimplants.bg     Влези на нашиот форум

Контролна рентгенографија за следење на гингивалната адаптација. Недостасува праг над венецот - адаптацијата е задоволителна. На петтиот и шестиот заб на пациентот се изработени обвивни коронки и кај нив не се открива проблем во адаптацијата во однос на маргиналната гингива. На долгорочен план т.н. балкон - пломби водат до задршка на плак, механички травмират гингивата, стануваат причина за формирање на длабоки џебови и постепена губење на забот. За среќа такво нешто не се случува за месец - два, ниту за година или две, особено кај млади луѓе. Порано или подоцна ќе биде потребно лошо прилагодените реставрации да се заменат и да се изработат во согласност со современите барања за забна реставрација.

 

www.bg-dentist.com     www.ralev.bg

Diamond Crown Chairside е тешката артилерија на DRM. Тоа е композит от висока класа, кој е наполно универзален и има много широка употреба. Се предлага во шприцови со различни бои по скалата на Вита: Опакер Дентин A1 - D4 (16 бои), Дентин A1 - D4 (исто 16 бои), Емајл A1 - D4 (16 бои, во светлосини шпринцои), Инцизал (Clear, Transparent, WHT, LV, LG, LP општо 6 бои во темносини шприцови. Освен тоа производителот предлага Super White Дентин (XL, L, M, ОП - 4 шприцови) и Super White Емайл (само една боја - XXL). Тоа е универзален реконструктивен полиглас систем; се употребува при реставрација на предни и задни заби, клас I, II, III, IV, V и VI. Освен това матерјалот успешно се употребува при некои не толку често користени техники - директни / индиректни инлеи, онлеи и ламинат - фасети и за ремонт на фрактури во керамика. Полимеризира добро со светлина од видниот спектар. Diamond Link е композитен цимент – се предлага во шприц, обоена по скалата на Вита - B1-Транспарент, A2-Универсал, В3-жолто. Трите бои се во двојни шприцови, и при смесувањето на двете составки започнува реакција на втврдување, т.е. циментот е двојнополимеризационен како повеќето цименти от по-ново поколение. Тоа е универсален цимент за залепување, подлоги, силанизирање на фисури. Може да се потреби и за циментирање на штифтови, фасети, корони, мостови, парапулпарни штифтови, шини и ортодонтски брекети. Diamond Flow се предлага во шприц - Вита А1, А2, А3, A3.5 и Универсал (5). Тоа е течен поликристален нанохибрид. Се предлага за обтурирање на тунелни кавитети, клас V кариеси и клиновидни дефекти, подлоги, основа на обтурации и пополвање на подкопани места и запечатување на фисури.Се полимеризира добро со видлива светлина. Според производителот е добро да изберете правилниот нианс на Diamond Lite (соодветно Crown, Link или Flow), после да го изцедите потребното количество материјал, да отделите парче от материалот со моделажен инструмент и да го подчукнете на мазната страна на стаклена плочка. Тоа важи за повеќето видови композитни материали - по тој начин се возвраќа формата (много материали имат и меморија за формата за време на нивното производство) и се оптимизира вискозитетот пред интраоралниот трансфер. Завртете го клипот обратно на стрелка на часовникот, 2 - 3 круга, за да се создаде вакум. Затворете го со капачето веднаш - не е добро да се остава матерјалот на дневна светлина. Во случај да се користи Diamond Lite систем во индивидуални дози, се поставува шприцот во DRM SS и потоа во пиштолот за аплицирање , се отстранува капачето и се аплицира директно в устната празнина во подготовениот кавитет. Шприцот се изврла после еднократна употреба. В случај, Diamond Link или Diamond Flow да се користат за лајнер, покривање или подлога, се поставува апликационата игла брз шпринцот со матерјал и се аплицира директно во кавитетот. Отстранете ја и изврлете ја иглата, затворете го шпринцот с капачето и изчистете ја површината на шприцот со алкохол. Во случај на прилагање на послојната апликациона техника користете буколингвални (задни заби) или стапаловидни слоеви (предни зъби).  Подчукнете и кондензирајте, формирањето извршете го со инструменти от челик. Избегнувајте порозности, воздушни меури и подкопувања в матерјалот. Се препорачува употребата на очила за зголемување на видното поле(лупи) . Полимеризацијата се извршува за 10 секунди с Diamond Plasma, 16 секунди со Diamond LED - Mini, 20 секунди со Diamon Lite - Turbo Халоген и 40 секунди со некои по-стари типови халогенни лампи. За сите бугарски корисници: лампите на БГ Лайт ООД целосно го покриваат стандардот за целосна полимеризација на матерјалите на DRM - и како моќност, и като должина на брановите. Оформувањето, финирањето и полирањето се важни етапи од изработката на обтурацијата. По тој начин се создава мазна површина на забната реставрација и се предпазува от задржувањето на микроорганизми и плак. Оформувањето на контурите може да се изврши со карбидни, фини дијаманти борери. Финирањето е добро да се прави со црвени или жолти (по ISO стандардизација) дијамантени борери. Полирањето се извршувава со дисковите Diamond Lite и после со паста за полирање (проксимално, лигвално и букално). Материалот се полира одлично со дисковите на производителот, но многу добри резултати се добиваат и со други пасти - например на Medicept (Велика Британија). За лингвални и вестибуларни подкопи, фисури користете мека четка со остар врв, округли или чашковидни гумички, меки каучукови дискови, чаши Јанг, конуси или точковидни гуми. Долгорочни клинични проучувања докажуваат дека реставрациите со Diamond Lite и Diamond Crown го подобруваат индексот na блесок со тек на времето и за време na функција, за разлика от бланширањето (помeтнувањето) на много други материјали.

Стара амалгамена пломба со нарушени рабови и секундарен кариес

    

Стоматолошка ординација во Пловдив Влези на нашиот форум

  

Забниот емајл дистално прозира - силно поткопан од кариозниот  дефект 

Кариозната маса е изчистена и обтурацијата е отстранета. Личи обширниот дефект 

 

Изработена е подлога от Ketac N 100 (3M ESPE)

 

 

 

Поглед на подлогата од оклузално. На вториот премолар се гледа стара амалгамена ретаврација, која исто така ќе е предмет на замена

 

 

Поставена е матрица и кофердам

Влези на нашиот форум

 

 

 

 

Во областа на идните фисури е нанесена боја за фисури, кој боја се нуди стандардна во комплетот на материјалот. Повеќето производители на композити од висока класа нудат специфични бои за своите материјали - со нив се имитираат тутунски дамки, кариес во почетни фази, флуороза, тетрациклинови боење итн. Идејата е забите да изгледаат максимално природни, што од некои пациенти се смета добро, но од други не сосема. Последната група луѓе сакаат да имаат максимално бели заби.

 

Нанесуваме  матерјал до полното заполвање на кавитетот

 

 

Забот е моделиран , артикулиран и полиран. Автор на предметната уметничка реставрација на забот е д-р Венцеслав Ралев, а општо познат факт е дека максилофацијалните хирурзи не се во стихијата при изработка на големи директни реставрации. Сепак, во присуство на потребното искуство во областа на директните реставрации  композитот на DRM дава одлични резултати. Најопшто работата со материјалот не се разликува многу од стандардниот клинички протокол за повеќето хелиополимери; има сепак и некои карактеристик. Така да например необхдно е да се избегнуваат следниве техники:

· да се чисти кавитетот со пемза, која што содржи масла или флуориди

· неправилно и нецелосно полимеризирање на композитот за 20 сек или по малку на слој и/или користење на хелиолампа с моќност, по-мала от 500 mW/cm2 на бранова должина меѓу 450-500 nm се препорачува 468-492 nm и под 40ᵒ С. (Оптимално време на полимеризација:

40 сек со Regular Halogen 20 сек со Turbo Halogen Cure Probe (DiamondLite-Turbo Halogen)16 сек со Diamond LED или Diamond LED Mini 20 сек DiamondPlasma или 1-2 мин со DiamondCrown FotoKur F/X VLC Lab. CureBooth на слој.

 · прав, отпадоци или частици от воздухот · инструменти от друг метал освен челик можат да го контаминираат композитот в неполимеризирана состојба

· многу големо количество моделажен прајмер

· хартиена основа за мешање или пренос на материалот. Ако користите композит чуван на ниска температура оставете го на собна температура за 30 мин за да се повратат својствата(студениот матерјал има лоша моделируемост продолжително време на полимеризација и бавно втврдување)

· чистете ги сите инструменти со алкохол за да се избегнете мултикомпонентна крос - контаминация

· матерјали што содржат евгенол · хемостатични агенти (хемодент) што содржат железен сулфат и/или алуминиев хлорид

 · ретракциони конци натопени со хемостатични агенти со железен сулфат и/или алуминиев хлорид

 · тенките ретракциони конци можат да доведат до хидростатично повлекување на кревикуларна течност и контаминирање на шијната зона на кавитетот по време на апликацијата на композитот и покасно да компроментират адхезивниот протокол и бондингот

· прекомерно полимеризирање на композит интраорално може да доведе до постобтурациона чувствителност- 40 сек или повеќе на слој и/или користење на лампа с моќност по мала от 500 mW/cm2 бранова должина меѓу 450-500 nm најдобро-468-492 nm и под 40ᵒ С

 · контаминация на източникот на воздух со вода или масло

· Ако користите композит чуван на ниска температура оставете го на собна температура за 30 мин за да се повратат својствата(студениот матерјал има лоша моделируемост продолжително време на полимеризација и бавно втврдување) При препапарацията на забот користете консервативна техника на препарирање. Основните принципи за подготовката на забот се опишани по-горе, но со ризик да земеме непотребно многу пространство на серверот ќе ги отбележиме одново некои од особеностите - сепак, најважно е нашите клиенти да са максимално информирани за карактеристиките на матерјалот со цел постигање на максимално добри клинични резултати. При инлеи требва да се внимава следното: · заоблени внатрешни линејни агли, избенувајте остри преоди и подкопувања

 · конвергација на аксиалните ѕидови

· мазен равен под на кавитетот, користете универзален адхезивен систем (DiamondBond или DiamondBond-001) и течен композит за да ги заполните подкопаните места пред земањето на отпечаток

 · не ги земајте во фаза оклузалните рабове

 · препарирајте интерпроксимална гингивална граница тип Шамфер · избегнувајте многоаголни форми, подкопувања и други методи за механична ретенција · еднаква ширина на истмусот.

 При коронки и онлеи исто така треба да се спазат некои основни принципи на препарација:

· аксиален тејпр не по голем от 15-20 степени

· избегнувајте остри агли и подкопувања

 · не користете 90 степени агол за гингивалната граница и прагот

· или заоблен премин от 90 степени

· користете 110-120 степени агол с разширен премин – Шамфер

· препарирајте минимална дебелина на короната оклузално минимум 1,5 мм.

 Нанокерамичниот систем на DRM е добар и за изработка на мостови. Иако е спорна ефективноста на овој метод, многу клиницисти го употребуваат со успех во својата пракса. Кај оваа техника е необхдно да се следат следните принципи: проксимална зона на сврзување минимум 6 mm2, премин со форма на седло избегнувајте остри преоди во зоната на сврзување например остар V агол на профилот изработете,моделирајте ја зоната на сврзување на короната со профилот на мостовото тело пред да го моделирате мостовото тело оклузално избегнувајте поставивање на метални жици, полиетиленови мрежи фибронишки и други. Овие дополнителни матерјали го зголемуваат локалното резидуално натоварување и водат до отслабнување на композитната рамка Изработувањето на композитни фасети во последно време стана стандартен метод за лечење на забна патологија от определен тип - обширни кариозни лезии, флуороза, големи по размер стари обтурации со вторичен кариес, фрактурирани делови от забниот емајл и т.н. Препарацијата за фасети се извршува по следниот начин:

· отстранете 0,5 mm вестибуларен/лабиален емајл с 120 степени агол на гингивалниот премин тип разширен шамфер и препарирајте до интерпроксималния контакт (без да го уништите)

· ако клиничниот случај бара вклучување на инцизалниот раб разширете ја препарацијата оклузално со дебелина од 0,5 мм · користете артикулациона хартија за регистрирање на загризот. За да избегнете препарација на лингвалната граница, проверете го контактот и водењето со спротивните заби и разширете ја препарацијата лингвално така да контактот со антагонистите да не е в зоната на препарирање и проверете го оклузалното водење Директно - индиректниот метод и изработката во ординација се прави редко, но според многу колеги при правилно прилагање дава одличен резултат - и при инлеи, и при онлеи и фасети. Препарационата техника е следната:

· користете консервативен протокол за препарирање на забот за инлеи, онлеи и фасети како што беше објаснето погоре · изчистете го забот со паста за полирање, изплакнете и подсушете

· изолирајте со кофердам или ролки и дебел неимпрегниран ретракциона конец, поставете матрица и клинчиња по избор

· после тоа се нанесува интраорален слој за изолација.

Во случај да има многоаголни форми, подкопувања во препарираното поле, е добро да се изправи кавитетниот под и да се создадат заоблени внатрешни агли. Избегнувајте секакви остри преоди и подкопувања кај овој метод. Моделирајте го подот на кавитетот со Diamond Bond или Diamond Bond - 001 универзален адхезив и течен композит за заполнување на подминирани зони  поставете една капка от Diamond Crown Intraoral Separator Release Agent во чисто гнездо на приложената плочка. Нанесете тенок слој од интароралниот сепаратор со чиста четка за еднократна употреба по целата површина на препарационото поле

· изберете боја што одговара за случајот од еквивалентните шприцови со матерјал од Diamond Crown опакер дентин, дентин хроматични модификатори, дентин интензификатори, дентин, емајл, инцизална маса или вештачки обојувања · нанесете го послојно материалот буко - лигвално (за задни заби) или стапковидно (за предни заби).  Производителот препорачува различна дебелина за различните видове композитен матерјал,и редоследот кај различните маси е следниот:

· опакер Дентин – 0.25 до 1.0 мм дебелина (40% од целата дебелина на реставрацијата)

· дентин хроматични модификатори и интензификатори

· дентин – 40% от целата дебелина на реставрацијата, не повеќе од 3 мм. за светлите нианси и не повеќе од 2 мм. за темните нианси · емајл – не повеќе од 3 мм за светлите нианси и не повеќе од 2 мм за темните нианси · обојувања– тенок филм от вродени обојувања и дефекти в емајл/дентин по преценка · инцизални маси – дебелина од 0.25 – 2.0 мм. Материалот се моделира, кондензира, оформува и контурира со слабо притискање со инструмент от челик. Необхдно е да се избегнуваат меури воздух. Фотополимеризираме за 20 секунди на слој от секоја страна на забот – букална/фациална, лингвална, оклузална/инцизална и интерпроксимална. инлеот, онлејот или фасетата се вадат от протетичното поле. Завршуваме со фотополимеризација екстраорално-полимеризираме од сите страни за по 16 - 40 секунди со фотолампа по избор или за 1 - 2 минути в Diamond Crown Foto Kur F/X VLC Lab. Cure Booth. После тоа реставрацијата се оформува, финира и полира. Се чисти внатрешната површина со денатуриран алкохол . Го отстрануваме слојот изолација со обилна водно - воздушна струја и забот се суши со шпиритус и воздушна струја. Циментираме по стандартниот адхезивен протокол с Diamond Bond или Diamond Bond - 001 и Diamond Link или Diamond Link 2 F/C бонд и агенти за постојано циментирање. Процедура за индиректна техника – без употреба на метал:

1. Прва стапка - нанесување на филм за изолација. Нанесете Diamond Crown Rubber Sep на гипсовото штифтче до приближно 1 мм. от границата на препарирање. Нанесете тенок слој од Diamond Crown Die Release Agent врз гипсовото штифтче после подготовката покријте ја зоната на 1 мм. над и под препарационата граница, така да се покрие кавитетно површинскиот дел на препарирање (1 тенок слој има дебелина 12µm). За целта капнете една капка от Diamond Crown Die Release Agent во чисто гнездо во комплектот и нанесете со четка за еднократна употреба врз штифтчето. Оставете го да се изсуши за 2 минути, изсушете со воздушна струја после тоа за да го довршите втврдувањето. Ако сакате да го забрзате процесот на втврдување поставете го штифтчето покриено со лак под струја топла вода и изсушете го после тоа со чиста воздушна струја, до целостно отстранување на влагата

2. Втора стапка - аплицирање на реставрациониот матерјал. Изберете правилен нианс од Diamond Crown. Забелешка – Diamond Crown се предлага во бои по Вита, додека опацитета/транслуцентностт се определува во единици опацитет еквивалент (Opacity Units, OU) градиента на ОU – 80 – 50 – 35 – 20 – 5, отговараат соодветно на опакер дентин – дентин – емајл – инцизал. Според производителот при послојното нанесување на ќе се добие многу живо триизмерно пресоздавање и симулиране естетиката на природните заби. При индиректната техника на моделирање необходни се некои компоненти, дополнителни агенти и инструменти:

1. Чистна стаклена плочка

 2. Инструмент за моделаж от челик

 3. Шпатула од челик

4. Денатутриран етанол (95% етанол)

5. Плочка со гнезда (вклучена во комплектот)

6. Четка за еднократна апликација

7. Diamond Crown Rubber Sep

8. Diamond Crown Die Release Agent

 9. Diamond Crown композит шприцови комплект со сите необходни бои и нианси – опакер Дентин (16), дентин хроматичен модификатор (4), дентин интензификатори (10), дентин(16), емајл (16), инцизална маса (5) и / или Diamond Crown супербел (5)

10. Diamond Crown течност за моделирање

11. Diamond Crown супер прав и течност

12. Diamond Crown кит за полирање или Diamond Crown покривен кит или DiamondCrown глазура

13. Diamond Crown Foto Kur F/X VLC Lab. Cure Booth или Chairside Lite Cure Probe Device; Diamond LED - Mini Нанесување на Опакер-Дентина (40% от целостната реставрација).

Изберете шприц со правилен нианс на Diamond Crown опакер - дентин. Изцедете го потребното количество от него врз чиста сува стаклена плочка и пресечете ја лентата со приложения инструмент на DRM.За таа цел, на едниот крај на инструментот постои ножовиден раб. Истата работа, сепак ја прави и секој друг моделажен инструмент, произведен некаде во Република Пакистан (најверојатно во град Сиалкот). За да се предпази непотребното трошење на матерјал, завртете го клипот на шприцот пола круг обратно на стрелка на цасовникот, за да создадете вакум и поставете го капачето . Подчукнете го внимателно матерјалот додека го оформите како лентичка. Поставете тенок слој от матерјалот врз забното штифче (не по дебел от 0.25 – 0.5 мм),кондензирајте и контурирајте со слаба компресија со DRM моделажен инструмент. Избегнувајте формирање на воздушни меури. Во случај, операторот да процени за потребно, може да се постави една капка от Diamond Crown течност за моделиране во чисто гнездо на приложената плочка. Излизгајте го моделажниот инструмент по течноста, така да се оформи тенок слој по работната површина на инструментот. Слабо намачканиот инструмент ќе ви го олесни анатомичното контурирање. Користете минимално количество течност за моделирање, ако има вишок на течност тоа ќе доведе до промена на оптималните физикомеханични својства на композитот.

 После тоа се полимеризира за 3 мин во Diamond Crown Foto Kur F/X VLC Lab. Cure Booth. В случај нормалното вадење на полимеризираниот композит од забното штифтче да е попречено, отделете го и вадете внимателно секој полимеризиран сегмент от реставрацијата после полимеризација– дополнително полимеризирајте и враќајте го обратно врз штифтчето пред да нанесете дополнителен слој от матерјалот. Тоа повтарување на отделувањето на конструкцијата од штифтчето по време на изработката ќе го олесни крајното вадење на реставрацијата от штифтчето за нејзиното оформување, финирање и полирање. Кога се користат Diamond Crown дентинови хроматични модификатори и дентинови интензификатори, тие треба да се аплицират пред да се премине кон следната стапка от изработката.

Нанесувањето на дентин се извршува во обем од 40% от целата реставрациа. Нанесувањето на дентиновата маса по ништо не е поразлично од тоа на опакерната. Продолжете со фотополимеризирање за да го полимеризирате слојот дентинов материал: 16 - 40 секунди со лампа по избор или за 1 - 2 мин в Diamond Crown Foto Kur F/X VLC Lab. CureBooth.

 Нанесувањето на емајлот и обојувањата е последниот етап от изработката на индиректната реставрација. Изберете шприц со нианс от Diamond Crown - емајл. Аплицирајте тенок слој од него врз предходно полимеризираниот дентин со дебелина не по-голема од 0.25 – 0.75 мм. Подчукнете и кондензирајте, оформете и контурирајте со прилагање на слаб натиск со инструмент и внимавате за воздушни меурчиња. Ако е потребно да се додадат обојувања нанесете Diamond Crown-поставите по една капка от секоја нианса во чисто гнездо на приложената плочка. Може да се користат различни инструменти за нанесување на обојувањето. Идеална апликација се постигнува со врвот на сонда, со врв на игла, со четка за еднократна употреба или остар моделажен инструмент. Нанесете Diamond Crown материал за обојувања врз емајла пред да се полимеризира така да обојувањето стане дел од структурата на емајлот. По тој начин површината кај што е нанесен дефектот ќе е по издржлив на абразија. Продолжете со полимеризација за да ги полимеризирате емајлот и дефектот заедно: 40 сек со обична фотолампа или за 1 - 2 минути во Diamond Crown Foto Kur.

Нанесувањето на инцизалната маса е по преценка на стоматологот. Нанесете го потребното количество од избраниот инцизал директно врз емајловиот слој за да се получи естетски ефект. По преценка користете различните нива на опацитет на инцизала. Например: Clear = 10% опацитет Transparent = 5% опацитет. Со алтериране меѓу различните типови инцизал се постигнува симулацијата на виталитет на нормалните заби. Ограничете ја апликацијата на инцизална маса само за врвовите на туберкулумите на задни зъби и за инцизален раб на предни заби. Продолжете со полимеризирање за последниот слој инцизал.

 Накрај внимателно извадете ја готовата реставрација од гипсовото штифтче. Следува чистење и финирање на конструкцијата. Оформете инлеј / онлеј со приложените супер фини карбидни борери во следниот редослед:

· HF 079 D-045 (двојна сина ивица)

· HF 261 LCC-023 (златна ивица) покриени со титаниев нитрид карбидни борер

 · Полирање на конструкцијата е последен етап и понекогаш одзема доста време, за да се добие мазна површина. Користете мек бел силиконов диск закрепен на држател за да ја измазните површината. По желба изкористете ја приложената најлонова четка за финирање на површината. Користете мек розов силиконов диск приложен во сетот и бел силиконов диск за контуриране додека добиете необходната анатомска форма и текстура и очекуваниот квалитет. Користете мека бела четка со малку од Diamond Crown Diamond Fine полирната паста. Ова се извршува со кругови движења со мала брзина и многократно преминување. Завршете го полирниот процес со чистата полирна памучна ролка. Или може да земете мокра ролка со мало количество Diamond Crown Diamond Lite полирна паста на ниска брзина за постигање на полирана површина. Во тој случај продолжете со сува четка за да ги отстраните остатоците от полирната паста. Користењето на кругови движења на бавни вртежи ќе создаде перманентен светло - полиран блесок на површината. За длабоки фисури користете мека четка, дискчиња или чашковидни гумички, конусовидни или заострени гумички.

    

Влези на нашиот форум 

 Diamond Crown е еден от малкуте хелиополимери на светскиот пазар, кој се предлага со собствена глазура. После оформување и финирање и пред полирањето, изчистете ја површинара на конструкцијата со четка за еднократна употреба и 95% денатуриран алкохол. Подсушете со чиста слободна од влага и воздушна струја. Капнете 3 капки от Diamond Crown Glaze SC активатор и една капка от Glaze Rezin VLC во чисто гнездо на работната плочка. Размешајте силно за 30 секунди. Нанесете во тенок слој по целата површина на конструкцијата со четка за еднократна апликација. Пренесете ја конструкцијата без да ја допирате во Diamond Crown Thermo Kur.

По завршување на полимеризацијата извадете ја реставрацијата и оставете ја 2 минути да се олади. Пренесете ја конструкцијата во Diamond Crown Foto Kur за 2 минутна експозиция. Отстранете го резидуалниот лепкав филм од конструкцијата со парче текстил или со мека ротациона памучна ролка. Продолжете го процесот на полирање со бавно вртелива сува мека четка за крајно полирање.

DiamondCrown суперпрозрачно грундиране се прави по следниот начин: после оформување и финирање и пред полирање изчистете ја површината на конструкцијата со четка за еднократна употреба и 95% денатуриран алкохол. Подсушете со чиста воздушна струја. Капнете една капка од Diamond Bond Ceramo Coupler во чисто гнездо на работната плочка и нанесете 2 – 3 слоја по конструкцијата со четка за едноктратна употреба. Подсушете со воздух. Нанесете тенок равномерен слој од Diamond Crown Super Clear Coat VLC Material со широка мека четка. Потопете ја конструкцијата целостно во Diamond Crown бања(треба да е прозрачна за да дозволи поминување на видлива светлина). Не дозволувајте конструкцијата да го допира дното. Фотополимеризирајте во Diamond Crown Foto Kur за 3-4 минути. Извадете од бањата , изплакнете и подсушете.

Короните Diamond Crown се кондиционират и подготвуваат за залепување по два методи. При првиот метод се следи следниот редослед :

набраздете ја внатрешната површина на рестварацијата со песокоструен апарат с микрофинирен алуминиев прах

· капнете една капка чист алкохол во гнездо на работната плочка и нанесете со четка за еднократна употреба само по набраздената внатрешна површина. Отстранете ги сите остатоци от алуминив и композитен прав од обработката. Подсушете со воздушна струја под притисок до целосно изпарување на алкохолот.

 Втори метод:

 · алтернативно нанесете Diamond Lite гел кондиционер по целата внатрешна површина на реставрацијата. Поставете ја апликационата игла врз шприцот со 37% ортофосфорна киселина, нанесете го гела по целата внатрешна површина на конструкцијата. Оставете го гелот да реагира со површината (не оставајте го да се изсуши!)

· изплакнете изобилно со струја топла вода и подсушете со силна воздушна струја.

 Забележка: Кондиционирање на конструкцијата може да се изврши како по први така и по втори метод, но не е необходно да се прилагат двата методи еден после друг. Иделано кондиционирање се постигнува по втори метод.

 За изработување на Diamond Crown од тип метало керамика, метално композитни реставрации, мостови и имплантатни надградби е изработена технологија на сврзување на матерјалот кон метал. Првично се подготвува металот за работа - на песокоструен апарат за 10 секунди со алуминиев прав со размер на частиците не по голем от 50 микрона. Поставете го металното кепе или во сад полн со 95% денатуриран алкохол и потопете го во ултразвукова бања со ниво на водата 2.5 сантиметра после изчистете ултразвуково за 5 минути. Извадете ја металната конструкција од садот со москито или пинцета и подсушете со чиста воздушна струја. Во случај да користите златна легура или хром кобалтова легура оксидирајте го златото во печка на температура 500ᵒ С за 10 мин (без вакум). Оксидирајте го хром - кобалтот во печка на температура 760ᵒ С за 10 мин (без вакум). После оставете го металниот макет во сад полн со 95% денатуриран алкохол и почистете ултразвуково за 5 минути. НЕ КОРИСТЕТЕ ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ! Никел - хром, сребро - паладиеви и титаниумови легури не бараат предходна оксидација.

Следна стапка е грундирането на металот. Нанесете Diamond Crown Metal Coupler обилно по поврчината на металот (4 - 6 апликации). Ќе забележите мали млечнобели траги да се појавуваат по површината . Не подсушувајте со воздух! Поставете го металот без да го допирате во Diamond Crown Thermo Kur. После завршување на циклусот извадете и оставете на собна температура за 2 минути.

Стапка три е нанесувањето на опакер. Во случај да користите сив метал (хром - кобалт, никел - хром, сребро – паладиева легура или титаниум) за да маскирате целосно металната боја треба прво да нанесете слој от неутрален метален опакер. След това се изплнуваат шест стапки:

1. Нанесете тенок слој неутрален метален опакер на грундирания метал со чиста четка за еднократна употреба

2. Когато металот е целосно покриен со равномерен слој поставете ја конструкцијата во Diamond Crown Thermo Kur

3. Извадете од печката после завршување на циклусот и оладете на собна температура за 2 минути

4. Капнете неколко капки од Diamond Bond Ceramo Coupler во чисто гнездо на работната плочка и нанесете 2 – 3 слоја по конструкцијата со четка за едноктратна употреба

5. Нанесете слој од Diamond Crown Metal опакер – нианс например А2. Поставете ја конструкцията во Diamond Crown Thermo Kur. Извадете ја от печката после завршување на циклуса и оладете на собна температура за 2 минути. Нанесете тенок слој од моделажната течност по металот со четка за еднократна употреба. Полимеризирајте за една минута во Diamond Crown Foto Kur

 6. Продолжете со нанесувањето на следните слоеви на композитот и фотополимеризирајте после секој слој според барањата за полимеризиране на различните нианси на различните аналози на дентин, емајл и т.н.

 Користете Diamond Crown Foto Kur во следниот редослед на материјлите: опакер дентин, дентин хроматични модификатори, дентин интензификатори, дентин, емајл и инцизал. Метал опакер апликација: втора опција. Избираме нианс на металниот опакер. Продолжуваме со мешањето на Diamond Crown метал опакер пудра . Не се трудете да мешате врз хартија или со инструмент кој не е од челик. Пренесете полна шпатула од пудрата врз плочката и разделете ја на множество порции со работ на шпатула. Тоа ќе ги раздроби частиците и ќе го олесни мешањето до правилна консистенција. Разделете го правот на три еднакви делови. Капнете две - три капки од Diamond Crown метален опакер течноста во близина до правта. Размешајте ги и добавајте го секој сегмент последователно и мешајте после додавањето на секоја порција прав. Обидете се да не останува неизмешана чиста течност. Продолжете со втората порција прав по истиот начин и после и со третата. Мешајте до постигање на геловидна консистенција. Кога ќе завршите со мешањето не оставајте ја смесата на купче - оставете ја разстурена врз плочката. Ќе добиете време за работа ако оставите максимално голема површина од смесата на дејствието на кислородот. Нанесувајте од смесата врз металот со четка за еднократна употреба. Предходно подгответе три четки за еднократна употреба за работа . За нанесување на матерјалот работното време е : собна температура од 23°С, основа (0), мешање (2), работно време (2.5), гел (3.5),втврдување (5.5). Земете ја металната конструкција со москито . Нанесете Diamond Crown метален опакер смес врз грундираниот метал со четка за еднократна употреба. Еден слој од смесата е доволен за маскиране на металот. Завршете го нанесувањето на смесата до 2.0 – 2.5 минути од започвањето на мешањето и пред преминувањето во гел фаза. Откато металот е целосно покриен со равномерен слој от смесата поставете во Diamond Crown Thermo Kur. После завршување на циклусот извадете од печката и оставете да се олади.

Капнете една капка од Diamond Crown моделажна течност во чисто гнездо на работната плочка. Нанесете тенок слој од Diamond Crown моделажната течност врз изпечениот со опакер метал и изтенчете со нежна воздушна струја. Фотополимеризирајте за една минута. После полимеризацијата ќе има лепкава површина, која ќе ко-полимеризира со следните слоеви от композитниот матерјал. Продолжете со нанесувањето на следните слоеви на композитот и полимеризирајте после секој слој. Накрај оформете, финирајте, полирајте или глазирајте матерјала по опишаните погоре методи за да придадете завршен вид на реставрацијата.

 Ремонт на керамика се извршува по следниот начин: прво се подготвува површината за поправка со диамантени борери. Интраорално се користи микроалуминев прах со разпрашител за микролауминев абразив. Изплакнуваме и подсушуваме. Поставуваме неколко ( 2 - 3) слоја од Diamond Bond Ceramo Coupler на местото за поправка со еднократна четка за апликација. Подсушаваме со нежна струја воздух, полимеризираме и се продолжува со стапка 2а от раздел "Подготовка за циментирање".