Свързваща система DRM Bond

DRM Research Laboratories Inc. е американска компания, която се занимава с дентални възстановителни материали - научноизследователска дейност, развитие и производство. Официален представител за Република България е Ралев Дентал АД.

Diamond Bond 001 е универсална дентална адхезивна система, осигуряваща отлична адхезия към зъбен емайл, дентин, смола (други свързващи системи), керамика, акрил и метал. Системата е двойно втвърдяваща, може да се използва с всички серии възстановителни материали на DRM - Diamondflow, Diamondlite, Diamondcrown – Chairside и Diamondlink. Свързващата система е иновативна в едно отношение - състои се от три компонента, като в зависимост от комбинирането им бондът може да бъде от четвърто, пето, шесто или седмо поколение. Звучи невероятно? Но е истина - в областта на високите технологии САЩ все още са лидер в световен мащаб и вероятно дълго време ще останат такъв... При DRM Bond се прилагат няколко стъпки, между които са възможни различни комбинации. Стъпките са следните:

1а) Традиционната ецваща течност, която се използва за кондициониране на емайла и дентина е орто-фосфорна киселина. При тази стъпка се ецва емайлът и дентинът на зъба - емайлът се обработва 10 секунди, а дентинът 5 секунди. Изплаква се и се подсушава до достигане на тебеширено бял цвят. Повече информация за ецването на зъбите...

1б) Продължава се с прилагането на DiamondBond Liquid (DBL, който е кондиционер) върху емайла и дентина. Разнася се в 3 или 4 слоя върху емайла и дентина с четка за еднократна употреба, поставена върху приложената в сета ръкохватка; разбира се, може да се използва всякакъв апликатор за бонд. Оставя се 15 секунди да реагира с тъканта на зъба. След това внимателно се изтънява със струя въздух; не бива да се изсушава докрай и да се постигне типичната тебеширено бяла ецвана повърхност на зъба. Според нашия клиничен опит с материала е най-лесно да се нанесе кондиционер с микроапликатор, да се размазва около 5 секунди, след което да се вземе нов микроапликатор, напълно сух и с него да се разнася кондиционерът още 5 секунди. По този начин се изразходват повече четки, но няма опасност въздушната струя да издуха от зъба цялото количество. Завийте капачката върху флакона, изхвърлете използваната четка. И базата, и катализаторът, и кондиционерът са силно летливи течности и в никакъв случай не бива да се оставят в незатворени шишета

Стъпка 1 включва няколко алтернативни метода:

Стъпка 2 - грундиране и залепване (Single-step). Методът с видима светлина се препоръчва за залепване на директни възстановявания, клас I, II, III, IV, V и директни естетични фасети, с приложение на материалите DiamondLite, DiamondCrown-Chairside и DiamondFlow. Извършва се в следната последователност:

Слоят от свързващата система трябва да е прозрачен, в никакъв случай не бива да изглежда мътен или с цвят на мляко. Флаконът DiamondBond 001 трябва да се държи плътно затворен и в хладилник за удължаване на срока на годност. VLC втвърдяващите устройства (фотополимерни лампи) може да доведат до постоперативна свръхчувствителност в зависимост от интензивността на облъчване, мощността и дължината на вълната на излъчваната светлина. Най-оптималното лечение според производителя се провежда със собствените фотополимерни лампи на DRM - Diamond Lite Turbo - халогенна (облъчва се за 10-20 секунди), Diamond LED - Mini (8 секунди), Ксенон Плазмена дъга (Diamond Plasma - 5 секунди). Напоследък плазмените източници на светлина биват отричани поради някои техни недостатъци - създаване на напрежение при полимеризация на композита и повишена свръхчувствителност след обтуриране. Последната се дължи на презагряването на оголения дентин, свързано с изпаряването на течност от дентиновите каналчета и коагулация на органичните материи, съдържащи се в тях

Използва се и самополимеризиращ метод. При него се работи в следната последователност:

Кондиционер

Кондиционерът на DRM - цена 110 лева за разфасовка от 7 мл. Вносител за страната е Ралев Дентал АД, поръчайте сега на телефон 0700 1 52 52! Към този номер се говори от цялата страна на цената на един градски разговор. Доставката може да бъде извършена в рамките на деня за градовете Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Карлово, Първомай и Хисаря. За останалите градове от страната доставката става на следващия ден по куриер Speedy, като при поръчка на стойност над 250 лв. куриерската услуга е за сметка на Ралев Дентал АД. За по-малки поръчки оскъпяването е 7 лв. Ако желаете, за поръчки използвайте нашия електронен магазин за дентални материали или неговия функционален модул...

Ецвана емайлова повърхност

Повърхността на емайла след ецване с киселина - силните неорганични киселини (най-често ортофосфорна киселина в концентрация 37 %) разтварят бързо минералите на емайла и се получава награпавена повърхност. Тя е с многократно увеличена площ, важно е каква ще бъде първата течност, която ще попадне на ецваната повърхност. Ако това е слюнка или кръв, се наблюдава влошаване на връзката - наличните протеини преципитират и запушват получените пори в резултат на ецването. Ако върху ецвания емайл попадне бонд, той навлиза в дълбочина и осигурява сигурна връзка между композита и зъбната повърхност.

Действие на кондиционера

Графична схема, която се опитва да илюстрира действието на кондиционера на DRM и донякъде успява. Какво се получава при клинични условия? Първоначално ецващият гел увеличава повърхността на емайла; при дентина отваря запушените каналчета и разтваря размазания пласт. Това улеснява действието на кондиционера - той започва да ецва наново емайла и дентина, но в по-голяма дълбочина и същевременно в по-малка степен. В състава на кондицонера влизат кисели съставки от органичен произход, които са с по-високо рН от ецващия гел и поради това с по-слабо действие. При това обаче се получават микроретенции, които още повече увеличават площта на свързване; същевременно нисковискозният праймер навлиза още повече в дълбочина и в резултат на всичко това се получава адхезия с голяма здравина.

Свързваща система - база

Свързваща система - база. Цена - 110 лв. Телефон за поръчки - 0700 1 52 52

www.omegadentagroup.com    www.dentalimplants.bg    Зъб    Как се избелват зъбите?

Катализатор

Свързваща система - катализатор. Цена - 110 лв. за 7 мл. Телефон за поръчки - 0700 1 52 52 или 032 250606

Двойно полимеризиращ метод - следвайте инструкциите за точка б). Завършете втвърдяването чрез видима светлина на възстановителния материал, за 5 секунди с DiamondPlasma, 8 секунди с DiamondLED-Mini, 10 секунди с DiamonLite - Turbo Халоген и 20 секунди с каквато и да е друга лампа за фотополимер. Забележка - DiamondBond - 001 VLC и/или Catalyst SC смола в никакъв случай не бива да се използва за разреждане, изтъняване или моделиране на повърнхостта на композитен материал за запълване на кавитет. Неговата единствена употреба е за бондиране и свързванете на емайла, дентина и цимента към композитни запълващи материали и Polyglass и/или PolyCeram модерни възстановителни материали. При разреждане на композитния материал рязко се влошава съотношението органичен бонд / неорганичен пълнител, което е причина за влошаване на механичните качества на самата зъбна реставрация. Въпросното съотношение е постигнато в оптимален вид при производствени условия и е плод на дълги клинични и лабораторни тестове от страна на производителя, поради което не бива да се променя от зъболекаря при работа. Клас II - дълбоко вкоренени реставрации, с налични остри ъгли и преходни линия, трябва да бъдат облицовани с DiamondLink или DiamondFlow възстановителни материали с цел подобряване на адаптивността и за да действат като стрес разсейващ подплатяващ интерфейс. При клас V кавитети, ерозии и клиновидни дефекти се препоръчва използване на DiamondLink или DiamondFlow за подобряване на пластичността. Необходимо е също така да се избягват следните техники и клинични прийоми:

Почиствайте с алкохол всички инструменти, накрайници и апликатори, за да се избегне многокомпонентно и кръстосано замърсяване. Достатъчно е апликаторът да престои около един час в алкохол и всички остатъци от бонда са отстранени напълно. При това е възможна повторна употреба на микроапликатора, до момента в който не останат влакна.

Микроапликатори - среден размер

Микроапликатори - среден размер. Цена - 10 лв. за 100 бройки. Производител - Dochem - Китай

Телефон за поръчки - 0700 1 52 52 или 032 250606

Бондове    Зъбни импланти    Зъболекар в Пловдив    Зъб

Микроапликатори - малък размер

Микроапликатори за бонд - малък размер. Цена - 10 лв. за кутия от 100 бройки. За повече информация - телефон 0700 1 52 52

Как протича лечебният процес след това? За информация относно начина на приложение на фотополимерите на DRM кликнете тук... Според производителя композитните възстановителни материали е необходимо да се използват само със собствените им свързващи системи. Не бива да се използват други бондове на база bis - GMA, тъй като няма да се получи адекватна здравина на връзката с твърдите зъбни тъкани

www.ralev-dental.bg    www.dentalimplants.bg    www.ralev.name    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.com    www.ralev.bg