Диоден лазер

Диодните лазери представляват устройства, които излъчват лазерно лъчение с помощта на LED - светодиоди, емтиращи кохерентна светлина. Някои диодни лазери са с много малка мощност - от порядъка на 25 mW, и се прилагат единствено с физиотерапевтична цел - за стимулиране на оздравителните процеси в организма. Други са с мощност от порядъка на 8 - 10 W, с която мощност могат да се обработват и режат различни видове меки тъкани. Такъв е апаратът на "Dr. Smile"- Италия, вносител на който е Ралев Дентал АД. Този лазер излъчва лъчение с дължина на вълната 980 nm, а мощността, която консумира от мрежата, е 15 W. Мощността на излъчване е 8 W - т.е. апаратът има КПД около 50 %, което не е от много голямо значение за денталната медицина.

Приложенията на диодния лазер са много и различни. С него добре се режат тъкани и се оформя гингивата около зъба; все пак, при много дебели тъкани се изисква продължителна обработка, което е свързано с опасността от некроза на тъканите в дълбочина. Класическо средство за рязане и разделяне на тъкани е стоманеният скалпел - при него има незначителна некроза в дълбочина, основно поради притискане на тъканите. Дълбочината на некрозата е 0.01 мм. При обработка на тъканите с електрокоагулатор некрозата е най-дълбока - около 0.5, а понякога дори до 1 милиметър. Диодните лазери заемат междинно положение - при тях има некроза на дълбочина 0.1 - 0.2 мм. това обаче е валидно само при единично преминаване на лазера през тъканите; при многократни опити за рязане в дълбочина некрозата е по-дълбока. Същевременно обаче лазерът едновременно с рязането осъществява и кръвоспиране, което е много голям положителен ефект на диодните лазери. Допълнителен положителен ефект на лазера е неговото бактерицидно действие, както и стимулирането на оздравителните процеси в оперативното поле - нещо, което не е без значение за всяка една хирургична интервенция. Необходимо е само да се намери разумен баланс между опасността от некроза и положителните ефекти на лазера - нещо, което на базата на нашия клиничен опит е възможно повече при тънка лигавица и фина гингива.

По своята същност лазерното лъчение на диодните лазери се характеризира със средна мощност и средна дълбочина на въздействие. Най-мощни са СО - лазерите - някои от тях достигат мощност до 35 W. С такова лъчение успешно се режат тъкани на голяма дълбочина и е възможно да се изпари за минути един злокачествен тумор - в специализираната литература се срещат съобщения за отличен ефект при операции на карцином на пода на устната кухина. Същевременно лазерът коагулира и съдовете, с което рязко намалява опасността от разсейки и постоперативни кръзоизливи. Оперативното време се съкращава значително. Диодният лазер няма необходимата мощност и дълбочина на действие за подобна оперативна интервенция. Възможностите за кръвоспиране на по-големи съдове са ограничени - докато електрокоагулаторът успешно се справя със съдове с диаметър 1 - 1.5 мм, с диодния лазер това изисква повече време на облъчване, което обикновено къса нервите на оператора и той спира да използва лазера за коагулация на съдове. Опитвали сме да спираме кръвотечение при екстирпация на субмандибуларна слюнчена жлеза - без съществен ефект. При някои операции на хемангиоми обаче (в областта на езика, долната устна и бузите) ефектът беше поразителен - лазерът за секунди коагулира хемангиома, а на третия ден епителизацията е в доста напреднал стадий. Вероятно това се дължи на капилярния строеж на хемагиома - малките капиляри са с тънка съдова стена и се режат бързо и лесно с диоден лазер. Снимки от оперативната интервенция можете да видите тук... Добър ефект ималазерът при малки папиломи, епулиси, фиброми и брадавици; не би следвало да се прилага при пигментни невуси, тъй като при тях трябва да се реже на по-голяма дълбочина и опасността от некроза нараства значително.

Ербиевите лазери се характеризират с по-мощно и дълбоко проникващо лъчение. Същевременно при тях лъчът може да се концентрира и разсейва, което дава много и различни възможност - пробиване, рязане на тъкани, избелване на зъби и много други. С ербиев лазер много добре се обработват твърди зъбни тъкани, режат се и се пилят, което е невъзможно да се извърши с диодния лазер. Същевременно диодният лазер има отличен ефект при свръхчувствителни зъбни повърхности - с него се коагулират одонтобластните изсрастъци в дентиновите каналчета на оголения дентин, при което свръхчувствителността изчезва. При нужда манипулацията може да се повтори - при особено чувствителни оголени шийки, които обаче се срещат много рядко. Ербиевите лазери обаче все още са изключително скъпи и няма изгледи да поевтинеят скоро... Поради това всеки млад дентален лекар - ентусиаст, който все пак желае да се занимава с лазерна дентална медицина, може спокойно да стартира с един диоден лазер.

Така изглежда апаратът на "Dr. Smile"- Италия. Диодният лазер има различни програми - за рязане и коагулация на меки тъкани, както стана въпрос по-горе, за ендодонтия, за избелване и пародонтология. Съществува и програма за обработка на свръчувствителни зъбни шийки, което също беше описано по-горе. Повечето манипулации, за които е предначначен дидоният лазер, няма с какво друго да бъдат извършени по-добре и по-сигурно при някои неща обаче той е повече допълващ метод на лечение. Така например при разкриване на зъбни импланти първоначалната обработка на тъканите се извършва най-добре с керамичен пилител - той отнема бързо и сигурно лигавицата в голяма дебелина. След това обаче тъканите се дооформят и контурират много по-добре с диодния лазер. При тънка лигавица няма нужда от керамичен пилител - разкриването на импланта е много лесно само с лазера. Изисква се повишено внимание - понякога лъчението се отазява от металния покривен винт (обикновено полиран до блясък), което силно дразни зрението на зъболекаря. Изобщо при работа с диоден лазер предпазните очила са си направо задължителни!

Първоначална ситуация

Дълбоко разрушени корени

Крайният резултат

Кондензационен силикон