Ендодонтски инструменти CMA - Франция

Каналоразширителните инструменти СМА се произвеждат от френската компания R & S. Те са разработени в университета в Страсбург; съкращението СМА означава Coronar - Median - Apical, което е и последователността на обработката на кореновия канал с тези пили. Инструмените са машинни, използват се с класически ендодонтски мотор (не реципрочен) при скорост на въртене 50 - 100 оборота в минута. Според производителя е необходимо да се работи със скорости от порядъка на 300 - 400 оборота в минута, но според наши лични наблюдения по-прецизна обрабтока на канала се получава при по-бавните скорости, описани по-горе. Въртящият момент, при който е добре моторът да спира, е около 7 - 8 N/cm (а според някои схващания - и 2 - 3 N/cm); по своята същност това е crown - down техника, която създава променлив тейпър на канала от коронарния орефициум до апекса на зъба. Както повечето съвременни системи, и тук не се стига до преразширяване на апекса, а същевременно в коронарната и медианната част каналът се инструментира достатъчно, за да се почистят всички разпаднати материи, странични разклония и каналът да придобие кръгла форма. Известно е че най-добро запълване на кореновия канал се осъществява при обработката му до кръгла форма - елипсовидни, осморковидни и с форма на гиричка напречни сечения не осигуряват добри резултати при запълване. Върхът на инструментите не е активен, поради което е мимална опасността от перфорация - инструментът просто следва хода на канала.

Нашият следващ семинар    Ендодонтия    Д-р Хамди Омер    Д-р Влатко Недев    Кариес    Зъбни импланти    Електронен магазин    Бор    Ела

Фабричната опаковка на пилите СМА - тя съдържа пет инструмента. За последователността на обработка на каналите с тях - прочетете информацията по-долу...

Цената на една опаковка е 65 лева. Поръчай сега на телефон 032 250606... Приемаме и поръчки по електронна поща на адрес ralev_dental@abv.bg

Пулпити и периодонтити    Екстракция на нерва    Разширение на канала    Канални инструменти    Запълване на кореновия канал    Топла кондензация

Фабричната опаковка на пилите СМА. Инструментите са с дължина 21 мм, 25 мм. и 29 мм. Най-често се използват тези с дължина 25 милиметра - те са универсални. Дължина от 21 милиметра е удачна за задни зъби - антагонистът не пречи на обработката на канала, особено при пациенти с по-малка степен на отваряне на устата. Дължина от 29 милиметра пък се използва при обработка на зъби с по-голяма дължина на кореновия канал - най-често горни централни резци, горни канини и палатиналният канал на горни първи молари.

Схема на последователността на обработката на кореновия канал с пилите СМА. Както стана въпрос по-горе, техниката е от типа Crown - down - работи се в посока от орефициума към апекса. Такива са повечето съвременни еднодонтски системи. Първоначално орефициумът се разширява с бялата пила - тя е с тейпър 10. Такава заостреност е удачна само за най-коронарната част на кореновия канал - премахва дентинови мостове, израстъци и отваря орефициума за по-нататъшна обработка. С тази пила е възможно и да се коригират до известна степен закривявания на канала в коронарната 1/3 - такива закривявания се срещат по-рядко, но значително затрудняват обработката на канала в дълбочина. Добре е да се навлиза първоначално строго по дължината на канала, а впоследствие с лек наклон спрямо надлъжната ос на кореновия канал. Така орефициумите се отварят максиално и се улеснява достъпът за следващите инструменти от серията.

Нашият електронен магазин - функционален модул    Топла вертикална кондензация на коренови канали

Поръчайте сега своя комплект СМА - пили на телефон 032 250606 или на е-мейл ralev_dental@abv.bg

Цената на един комплект е 65 лева, а при поръчки на стойност над 250 лева доставката е безплатна

Разширяване на орефициума на канала

Снимка на първия инструмент от серията - бяла маркировка, тейпър 10, дължина 17 милиметра на работната част, диаметър при върха - 0.25 мм.

Цената на един комплект канални пили е 65 български лева. Поръчай сега на телефон 032 250606 или по е-мейл на адрес ralev_dental@abv.bg

Пулпити    Периодонтити    Зъби със запълнени коренови канали    Кариес    Ендодонтия    Пролекувани зъби с СМА - пили    Нанофили

Постепенно се навлиза в дълбочина и същевременно се коригират дентинови мостчета и израстъци

След това кореновият канал се сондира с ръчните инструменти от комплекта. Не е задължително да достигнем до апекса - при закривени канали това все още не е възможно на този етап от обработката на канала. Ако каналът е прав и не много дълъг, достигането на апекса е безпроблемно. Лилавият и белият инструмент от комплекта са напълно стандартни, с тейпър 02, и с диаметър съответно 010 и 015 според стандарта ISO. Изработени са от стандартна неръждаема стомана, не са от никел - титанова сплав, тъй като за достигане до апекса е необходима известна ригидност на каналния инструмент. Никел - титановите инструменти в повечето случаи не осигуряват надеждно проникване до кореновия връх, тъй като са гъвкави и се огъват при неравности в канала.

Механична обработка на кореновия канал    Запълване на канала    Ултразвукова обработка на канали    Нанофилни композити

След това в канала се навлиза с жълтия машинен инструмент. Той всъщност извършва основната обработка на кореновия канал, поради което и се амортизира най-често от цялата серия. Този разширител обработва медианната 1/3 от дължината на кореновия канал; не се опитвайте да достигнете апекса с него, макар че в повечето случаи се получава именно така! При прави и лесно проходими коренови канали този инструмент с лекота достига апекса, което веднага се усеща при работа с апекслокатор или при контролна рентгенография с инструмент в кореновия канал. Възможно е и ендодонтът да се ориентира по метода на тактилната чувствителност на апикалното съпротивление или по чисто анатомични ориентири за средната дължина на кореновия канал. Все пак, според повечето автори електрометричните и рентгенологичните методи са по-точни. Жълтият машинен инструмент има заостреност от 6 %, диаметърът в апикалната област е 025 според стандарта на ISO. Изработен е от никел - титанова сплав, но е доста по-ригиден от останалите инструменти. Също като при белия инструмент, и тук първоначално се навлиза по дължината на канала, а впоследствие с лек наклон се разширява допълнително с цел изпиляване на неравностите. Навлизането на инструмента в канала под наклон води понякога до хиперинструментиране на канала, но понякога пък именно поради този начин на работа се стига до прохождане на първоначално непроходими канали - създава се път за навлизане на разширителя в дълбочина. Ако не успеете да достигнете апекса с жълтия инструмент, е необходимо повторно навлизане с лилавия и белия ръчен разширител от комплекта, които са с тейпър 02. Именно на този етап вече трябва да се достигне до пълната работна дължина на кореновия канал, след което каналът само се доразширява и оформя окончателно със следващите инструменти.  

Жълт инструмент - тейпър 06, диаметър при върха 0.25 милиметра

Жълт инструмент - той извършва основната работа по разширението на канала

Следва обработка с първия машинен инструмент от серията - червената пила. Тя е с тейпър 04 и апикален диаметър 025. Тази пила е изработена от изключително гъвкава никел - титанова сплав и на практика не може да бъде счупена - извършвали сме експерименти върху екстрахирани зъби, при което пилата се огъва дори под ъгъл от 90 градуса, но не се чупи. Изобщо, инструментите от серията СМА се чупят изключително трудно и при спазване на протокола изключително рядко се получава фрактура на инструмент. Какво следва да се има предвид? Формата и сплавта на инструмента е разчетена така, че при амортизация на иснтрумента той не се чупи, а първоначално видимо се деформира. Всяка една механична деформация е индикатор че инструменът вече е износен и следва да не се използва повече, за да не се фрактурира в канала. Най-честата деформация е развиването на намотките на разширителя, по-рядко последният се огъва и то основно в апикалната част. Такива инструменти следва да бъдат изхвърляни и заменяни с нови; по наши наблюдения това се случва след обработката на 10 - 12 канала с жълтата пила с тейпър 06 и 20 - 25 канала при червената пила с тейпър 04. Бялата и синята пили се амортизират още по-бявно, поради което и производителят предлага опаковки само от жълти инструменти - refill package. Червената пила върши отлична работа при закривявания на канала в областта на апикалната 1/3, които закривявания са редки, но силно затрудняват инструментирането на кореновия канал.

Червен инструмент - диаметър при върха 0.20 милиметра, тейпър 04, изключително гъвкав

www.dentalimplants.bg    Синус лифтинг    Циркониеви корони    Металокерамика    Информация за Пирин    Топла вертикална кондензация

Kerr - Sybron Endo    Dentsply    3M ESPE

Следва обработка със синята пила от серията СМА. Тя е с тейпър 06 и диаметър 020 при апекса. По-ригидна е от червената пила, окончателно оформя канала и създава кръгла форма в апикалната 1/3. Обикновено с това обработката на канала приключва. Все пак, за по-широки канали производителят е въвел още два инструмента - зелен и черен. Зеленият е с диаметър 0.30 мм. в областта на върха и тейпър 06, а черният - с апикален диаметър 0.40 милиметра и тейпър 07. Съществува и инструмент с лилав цвят, с който може да се обработва каналът преди жълтата пила - той е с тейпър 02 и диаметър при апекса 0.17 мм. С този инструмент се постигат добри резултати при особено тесни канали, каквито са тези на долните резци.

Син инструмент - втора апикална пила - диаметър при апекса 0.20 мм, тейпър 06, значително по-ригиден от червената пила

Какви са основните предимства на СМА - пилите пред конкурентните продукти? На първо място - ниската цена. Вносителят за Република България - Ралев Дентал АД - предлага един стандартен комплект на цена от 65 лева. Сходният клас продукти на Dentsply или Sybron Endo се предлагат на цени от над 100 лева за един работен коплект. На второ място, при правилна работа с СМА-пилите те се чупят рядко изключително, тъй като има индикация за това дали инструментът е износен или не. При инстументите от серията Pro Taper на Dentsply, с които имаме също значителен опит, няма такава индикация. Един амортизиран инструмент няма никакви видими промени, но при работа в един момент издава характерен звук (ПУК!!!) и остава сепариран в канала, при което започва една дълга и мъчителна работа по отстраняването му. Предимство е и малкото разширяване на апекса, при което не се получават препресвания на каналопълнежно средство - това обаче е налице при всички съвременни ендодонтски ситеми. Единствено при някои много стари серии, при които каналът се обработва с еднакъв тейпър от орефициума до апекса, се преразширява апикалния отвор - такива са пилите от серията К3 на Sybron Endo, с които екипът на Ралев Дентал АД има значителен опит в периода 2007 - 2010 година.

Какви да недостатъците на СМА - пилите? На първо място, твърде усложненият клиничен протокол. Изисква се обработка на един канал с цели четири инструмента (а понякога и с повече - до 7 броя) преди запълване. Това отнема почти винаги значително време. Инстументите не се предлагат в ръчен вариант като Pro Taper, а само в машинен, което изисква закупуването на ендодонтски мотор. Според някои колеги обаче усложненият клиничен протокол не е недостатък, а предимство - много канални инструменти обработват канала само с една пила, но общо взето при тях важи правилото един канал - един инструмент, при което не може инструментът да се използва за обработка на втори канал, а цената на подобни инструменти е доста висока. Освен това такива канални инструменти изискват закупуването на ендодонтски мотор от по-висок клас с възможност за реципрочни движения, а за СМА-пилите един нормален ендомотор само с ротационни движения е напълно достатъчен. Също недостатък на пилите от СМА - серията е невъзможността да извършват екстракция на нерва по време на обработката на кореновия канал - необходимо е при витален нерв първо да се използва нервекстрактор, след което да се пристъпи към механична и химична обработка на канала. Повече информация за екстрахирането на нерва от кореновия канал прочетете тук... Конкурентният продукт на Dentsply - Pro Taper - има такава функция. Заедно с разширението на кореновия канал с техните пили се извършва и почистване на меките тъкани, ако има такива в кореновия канал. Според производителя пилите от серията СМА могат да почистват разпаднати меки тъкани от канала, но това важи само за некротични меки тъкани. При наличие на витален нерв по наши впечатления е по-добре да се обработи каналът първоначално с нервекстрактор.

Как е най-добре да се извърши запълването на кореновия канал след обработката с пилите СМА? Всъщност, няма никакво значение. Възможно е каналът да се запълни с паста и пълнител от типа лентуло (най-неудачен вариант). Възможно е да се постави гутаперков щифт за допълнително уплътняване на запълващия материал. Добри резултати се получават и при запълване на канала по метода на топлата и сутдена латерална кондензация. Възможно е и каналът да се запълни по метода на топлата вертикална кондензация - тогава обаче щифтът не съответства точно по форма на канала, тъй като тейпърът, който се получава, е различен по цялата дължина. Поради тази причина задължително трябва да се притисне с плъгер щифтът поне до горната 1/3 на кореновият канал, за да се деформира гутаперката съгласно формата на обработения вече канал.