Монофазен адитивен силикон

Монофазният адитивен силикон е съвременен отпечатъчен материал, изключително удобен за работа. Повечето продукти от този тип, които се предлагат на пазара, са в опаковка, готова за смесване - обикновено за тази цел се използва апарат от типа Pentamix на 3M Espe. Материалът се предлага в различни модификации - тесто с нормално време на еластифициране или с ускорено време, тесто с повишен вискозитет или такова с намален вискозитет. Модификациите с намален вискозитет са подходящи за индивидуални лъжици, тъй като са по-течливи и при употреба на стандартна лъжица лесно изтичат извън нея. Важна особеност е вискозитетът на материала - колкото е по-нисък вискозитетът, толкова по-големи са деформациите на отпечатъка, особено при престояване при по-топло време преди отливане. Това е характерно за всички отпечатъчни материали, не само за адитивните силикони, а и за кондензационните силикони и полиетерните гуми. Материалите от типа heavy body (максимално гъсто тесто) са с по-висока точност; подходящи са за протезни конструкции върху зъбни импланти, тъй като там рядко има силно изразени подмоли и ретенционни места. Това е най-големият недостатък на отпечатъчните материали от такъв тип - при наличие на мостово тяло например изваждането на готовия отпечатък от устната кухина на пациента става изключително трудно. Нерядко се стига до разциментиране на протезни конструкции, под чиито мостови тела е навлязло тесто с повишен висозитет. Проблеми може да възникнат при подмоли на алвеоларни гребени на тотално обеззъбени челюсти, но все пак лигавицата има известна податливост и изваждането на отпечатъка не става толкова трудно.

Всички модификации са отлично съвместими с коректурите за адитивен силикон, по наши наблюдения се получават много добри резултати при еднофазовата двупластова отпечатъчна техника. Времето на еластифициране (не на втвърдяване, тъй като по начало адитивните силикони са еластични, а не твърди отпечатъчни материали) е около 2 минути за нормалните и една минута и тридесет секунди за модификациите с ускорено втвърдяване. За толкова време се осъществява първоначалната реакция - т.е. това е манипулативното време. Окончателното еластифициране протича за пет минути и тридесет секунди при нормалните и четири минути при ускорените модификации - това са стойностите, които са предоставени от производителя при стайна температура. При клинични условия това време е по-кратко, тъй като в устната кухина температурата е малко по-висока от стайната, съответно времето за еластифициране е три минути и тридесет секунди за нормалната и две минути и тридесет секунди за бързата модификация.

Според производителя след вземане на отпечатък с този материал е възможно да се отлива модел до две седмици след това. Въпреки това на база на нашия клиничен опит ние съветваме всички зъботехници да отливат моделите максимално бързо след вземане на отпечатъка, тъй като всички силикони се деформират обемно и линейно с течение на времето, особено при летни температури. Добре е също така при съхранение контейнерът с материала да се държи вертикално или косо (както е в смесителните машини), а не хоризонтално. Материалът е съвместим с всички видове гипсове от тип 3 или 4, както и с различни полиуретанови лабораторни материали за отливане на модели.

Материалът се запазва годен до три години след датата на производство. Температурата на съхранение е от 5 до 27 градуса по скалата на Целзий. Отпечатъците могат да бъдат галванизирани със сребро или мед. Не е желателно отпечатъчният материал да се използва с латексови ръкавици, тъй като се наблюдава взаимодействие. Ако се използват ръкавици за вземане на отпечатъка, е добре те да бъдат винилови, полиетиленови или нитрилни.

Цената на една опаковка монофазен адитивен силикон е 100 лева. Поръчки се приемат на телефон 032 250606 и 0899 129 697

Приемаме и поръчки по електронна поща ralev_dental@abv.bg, office@ralev-dental.bg и support@ralev-dental.bg  

Двуфазен адитивен силикон    Нашият следващ семинар

Българският имплантологичен портал    Зъбни импланти    Повдигане на синусовия под