Хирургични ножици

Хирургичните ножици са основен инструмент за разединяване на тъкани - те се използват във всяка една област на хирургията от най-дълбока древност. С тях се режат кожа, фасции, мускули, сухожилия, периост, както и всякакви други тъкани в организма. С хирургични ножици най-лесно се свалят конци - за целта има специално конструирани ножици с протектори, които предпазват тъканите от нараняване. Препоръчваме да не се свалят конци с ножици, които се използват при за срязване на тъкани по време на операция, тъй като това води до изхабяване на ножиците и след това те вече не режат тъканите толкова ефективно.

Ножица на Stoma - Германия - 120 лв.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg

Ножица за сваляне на конци - 180 лв. Производител Stoma - Германия