Пародонтални кюрети

Пародонталните кюрети са зъболекарски инструменти, с които се почиства подвенечен зъбен камък и мекотъканни гранулации. Различни производители от целия свят предлагат различен дизайн на дръжката, но в общи линии работната част на кюретата си остава една и съща. Извита е под 90 или 120 градуса спрямо дръжката, има режещи ръбове, а при някои по-специфични форми има допълнителна извивка в равнина, различна от равнината на първото закривяване.