Колагенов костозаместител

Обширен костен дефект

При някои видове костни дефекти са удачни костозаместители на колагенова основа. Те имат добри остеокондуктивни свойства, нямат способност за остеоиндукция.

Опаковка костозаместител

Поставен имплантат

Костозаместител около импланта