Хирургични кюрети

Хирургичните кюрети са инструменти, с които се почистват кухини - извършва се т. нар. кюретаж. В областта на денталната медицина се почистват най-вече костни кухини - алвеоли след екстракция на зъби, грануломни огнища, радикуларни и други кисти. Идеята е да се изкюретират мекотъканите гранулации до здрава костна тъкан, при което се осигуряват условия за оптимален оздравителен процес.

Работната част на една хирургична кюрета - изглежда като лъжичка, с която се кюретират гранулациите

Хирургична кюрета на Stoma - Германия - цена 85 лв.