Категория на продукта

Денталната медицина е съвременна медицинска специалност, която се занимава с диагностика, профилактика и лечение на различни заболявания на устната кухина и лицево - челюстната област. За съжаление във въпросната област се развива изключително разнообразна патология, която изисква различен лечебен подход и много и различни методи на лечение - поради това и денталните лекари във всекидневната си работа имат нужда от много и различна апаратура, материали и инструментариум, за да могат да лекуват адекватно според световните медицински стандарти през XXI век. Поради това нашият екип основа Ралев Дентал АД в далечната 2007 година и си постави за цел да въвежда в практиката различни иновации в сферата на денталната и хуманната медицина от цял свят - методи на лечение, апаратура, инструментариум, материали и различни помощни медицински изделия. Всички улесняват работата на денталния лекар (а напоследък и на много колеги от гранични специалности), подобряват нейното качество, а като следствие от това - и здравословното състояние и качеството на живот на всеки един пациент.