Костозаместител (изкуствена кост)

На българския пазар се предлагат различни материали за костна аугментация (увеличаване). Срещат се материали с говежди произход, човешки произход, както и изцяло синтетични. В последните години намират все по-широко приложение синтетичните материали, какъвто е костозаместителят на Касио - Франция. Това е най-продаваният материал за костна аугментация в продуктовото портфолио на Ралев Дентал АД - причина за това е може би отличното съотношение качество/цена. Съставът на материала е чисто неорганичен. Съдържа 100 % бета  трикалциев фосфат, което съединение се използва от организма при синтез на нова костна тъкан. Постепенно материалът се резорбира и на негово място се отлага здрава костна тъкан. Около 5 % от материала остава до края на живота на пациента нерезорбиран - служи като скелет, около който скелет организмът образува нова кост. Останалите 95 %, които се резорбират, стават източник на минерални субстанции за новообразуваната кост. Поради което и тя е с много по-голяма плътност от съседната кост на организма. Бета - трикалциевият фосфат има отличен ефект при остеопороза при жени в менопауза - точно тези минерали, които се извличат от костта при остеопорозата, се излъчват от костозаместителя локално и са причина за образуването на здрава, плътна кост на мястото на приложение. По отношение на обема на новообразуваната кост - всичко зависи от прилаганата оперативна техника при апликацията на костозаместителя. При правилно приложение обемът се запазва на около 90 - 92 % по данни на производителя, т.е. само 8 - 10 % се резорбират. Както стана въпрос по-горе, около 5 % от материала остава нерезорбиран до края на живота на пациента - именно тази част служи за скелет, който запазва обема на новообразуваната кост. Единственото условие за това (което условие далеч не е лесно да се изпълни във всяка една клинична ситуация) е да не проникне епител между частиците на костозаместителя - това означава да няма дехисценция на оперативната рана, да се зашива плътно и да се осигурят условия за максимално бърза епителизация на оперативното поле. В повечето случаи много добър ефект се получава при покриването на раната с колагенова мембрана, още по-добре - с мембрана от концентрирани растежни фактори. Добър ефект има и периостът - той е остеогенетичен, излъчва остеобласти, костни морфогенетични протеини и други полезни субстанции.

Произходът на материала е изцяло синтетичен, при производството му не се използват никакви суровини от животински или човешки произход. Няма никакви белтъчни съставки. За сравнение - материалите от говежди или човешки произход са лиофилизирани, т.е. в процеса на преработка от тях се извличат протеиновите съставки. При тази обработка обаче няма как да се извлече 100 % от протеина - извличат се около 98 - 99 %, остават един или 2 % белтъчни молекули с произход от организма на донора. Такъв материал е конкуретният продукт - BioOss на Geistlich Biomaterials - Швейцария. Той е с говежди произход, обработен е чрез лиофилизация. Остатъчните протеини е възможно в много редки случаи да предизвикат алергични реакции - все пак са чужд антиген, който се възприема като потенциален инфекциозен агент от имунната система. Все пак, тези молекули са в много ниска концентрация и алергичните реакции са много, много редки, но все пак са описани. Предимство на материала с говежди произход е по-добре балансираният минерален състав, който теоритично образува по-бързо нова кост. В говеждите материали няма само бета - трикалциев фосфат, а голяма група минерали, които са сходни на 100 % с минералния състав на костта на пациента.

Стандартна фабрична опаковка на материала - съдържа един кубически сантиметър материал. Поръчайте сега на телефон 032 250606...

Приемат се и поръчки по електронна поща на адрес ralev_dental@abv.bg или office@ralev-dental.bg

Национален телефон за поръчки на цената на един градски разговор - 0700 1 52 52

Българският имплантологичен портал    Имплантатна система Neobiotech    Ецване    Информация за композитите

Вход в електронния магазин на Ралев Дентал АД

Друго предимство на бета - трикалциевия фосфат е високата му порьозност! В порите на материала се просмуква кръв и така не се формира хематом - кръвонасядане - в оперативното поле. Това намалява вероятността от инфекция (хематомите се инфектират много често) и много ускорява оздравителния процес. Материалите с говежди и човешки произход не са порьозни и при тях този ефект го няма. Освен това бета - трикалциевите фосфати могат да бъдат слепвани с фибриново лепило, при което се получава т.нар. sticky bone - лепкава кост. Тази кост не може да се получи при слепване на частиците на матриала от говежди произход с автогенен фибрин.

Друго предимство на материала на Касио е ниската му цена. Един кубичен сантиметър бета - трикалциев фосфат се предлага на цена от 100 лева, а 0.5 см говежди материал за около 260 лева. Материалът на Касио (Франция) се предлага в няколко големини на частиците - 0.1 - 0.5 мимлиметра, 0.5 - 1.0 милиметра или 1.0 - 2.0 милиметра. Най-ситните частици са показани за пародонтални джобове и много малки по размер костни дефекти; средният размер на частиците намира приложение за средни по размер дефекти, а най-големият - за повдигане на пода на максиларните синуси (синус лифтинг). 

Трето предимство - няма вероятност от трансмисивни инфекции - т.нар. луда крава и някои други. Въпреки обработката и стерилизацията на говеждите материали там има теоритична вероятност да се пренесе инфекция - тъй като инфекциозният причинител е именно белтъчна молекула.

Някои производители предлагат опаковки с костозаместител на грамаж, а други на обем. Според нас е по-логично такъв материал да се предлага в опаковки, измерени в обемни единици - така или иначе, те се използват за запълване на дефекти и обемът е много по-показателен за количеството на материала в опаковката. Поради това и производителят Касио измерва материала в обем; но плътността на бета - триакалциевия фосфат е почти равна на плътността на водата, поради което и един кубически сантиметър отговаря на един грам изкуствена кост. При изсипване във вода материалът плува на повърхността - т.е. плътността му е малко по-малка от тази на водата, така че на практика един грам от него би имал обем малко повече от един милилитър. Разликата е наистина минимална - материалът при навлажняване потъва във водата след около две минути престой във влажна среда.

Зъболекар в Пловдив    Зъболекари в България    Дентална медицина    Зъбни импланти    Пирин планина    Електронен магазин    Избелваща система

Дентални юнити    Екстракционни клещи    Диоден лазер    Кондензационен силикон    Нови продукти    Матрици Walser Dental    Композитни щифтове

Нашият електронен магазин - функционален модул

www.ralev-dental.bg    www.bg-tourinfo.com    www.ralev-dental.biz    www.ralev.bg    www.ralev-dental.net    www.maxillofacial-bg.com    www.ralev.bg    www.bg-dentist.net 

Съществуват и материали, които са изцяло синтетични, но химичният им състав е смесен - 60 % бета - трикалциев фосфат и 40 % хидроксиапатит. Такъв е костозаместителят на Мета - Биомед - Южна Корея. Хидроксиапатитът се резорбира много бавно, едва 60 - 70 % от него се резорбират, а останалото остава там до края на живота на пациента. За сметка на това образуваната кост е много здрава и плътна, много по-плътна от тази при бета - трикалциевия фосфат.

Лепкава кост - sticky bone на хирургичен жаргон. В стерилен съд се поставя бета - трикалциев фосфат, в който се налива течен автогенен фибрин. След около 15 минути фибринът започва да слепва костта, при което се получава смес с отлични манипулативни качества. Времето на апликация е по-кратко, а загубите от материала са по-малки. Оздравителният процес е по-бърз и по-сигурен, а сместа е по-малко податлива на външни въздействия. За около 24 часа сместа придобива много добра плътност и дори в нея може да се завинти винт за остеосинтеза. След около три месеца на мястото на апликацията се открива здрава, васкуларизирана кост.

При изливане на формени елементи заедно с фибрина в съда понякога се получава червеникаво оцветяване на лепкавата кост

Класически изглед на лепкавата кост - фибринът е бледокафяв на цвят

www.dentalimplants.bg    Ендодонтия    www.ralev-dental.bg    Черно море    www.omegadentagroup.net    Лицево - челюстна хирургия    Дентална медицина

Класически изглед на лепкавата кост. Възможно е в нея да се включват и малки фрагменти автогенна кост - тя се слепва сравнително добре от автогенния фибрин

Електронен магазин - функционален модул

Лепкавата кост се аплицира лесно и бързо - възможно е дори да се взема с пинсета, както е показано в случая

Поръчайте вашата опаковка костозаместител сега на телефон 032 250606 или 0700 1 52 52 - на цената на един градски разговор от цялата страна

Апликация на бета - трикалциев фосфат в оперативно поле - около шийката на зъбен имплант

Имплантологичният портал на България    Екип от млади зъболекари    Зъболекари в България    Ецващ гел

Плътно зашито оперативно поле. В областта на билото на алвеоларния гребен се наблюдава около един милиметър недостиг на меки тъкани - участък, подлежащ на епителизация. Обикновено при добро зашиване на ламбото и липса на напрежение такива участъци епителизират бързо и безпроблемно. При напрежение в областта на меките тъкани обаче се наблюдава дехисцения на раната и резултатът от оперативната намеса не е добър. Ако под меките тъкани има поставен не чист бета - трикалциев фосфат, а лепкава кост, опасността от проникване на епителни клетки между частиците на костозаместителя е много по-малка.