Артикулатор и лицева дъга

Лицева дъга - производител YDM - Япония

Снимка на лицева дъга

Лицевата дъга е устройство, което позволява бързо и лесно измерване на индивидуалните анатомични параметри на пациента. По същество тя определя положението на дъвкателната равнина на зъбите на горната челюст в триизмерното пространство, в което живеем (а според някои - в четири- или петизмерно пространство). От гледна точка на зъбопротезирането е важно положението на горната челюст спрямо ставните главички на долна челюст, поради което повечето производители са разработили лицеви дъги, използващи за контролна точка външния слухов проход. Това е добър ориентир, тъй като е известно че ставната главичка се намира почти винаги на 8-10 мм. пред него. При лицевата дъга на YDM - Япония снемането на положението на горна челюст става по следния начин: първоначално се фиксира държачът на лъжицата за захапка. Червената линия трябва да бъде от дясната страна на държача както е показано на снимката долу.

Държач за пластинка за дъвкателната равнина

Червената линия съответства точно на медианната линия на лицето и съвпада точно с медианната линия на горната челюст в повечето случаи. Същевременно обаче при някои пациенти има асиметрична анатомия, поради което е необходимо допълнително ажустиране с помощта на двата шарнирни винта, които са показани на снимката горе. Според много автори асиметрията е много по-честа, отколкото предполагаме - почти няма човек с идеално симетрични две половини на лицето, а и на цялото тяло. Това не означава че повечето хора са грозни - въпреки че някои наши колеги и приятели твърдят че красотата е симетрия.

www.dentalimplants.bg    www.maxillofacial-bg.com    www.bg-dentist.com

След това поставете восък за определяне на захапка върху пластинката на дъвкателната равнина. Същата работа върши и адитивен силикон за фиксиране на захапка, но трябва да се работи по-бързо, тъй като А-силиконът втвърдява доста бързо. По отношение на ретенцията разлика няма - и единият, и другият материал се захващат механично за пластината чрез навлизане в отворите. Добре е все пак материалът да се постави по протежение на цялата дъвкателна равнина, а не само в няколко точки като на снимката долу.

След това проверете дали държачът на лъжицата за захапка съвпада с медианната линия на тялото на пациента. Накарайте пациента да захапе колкото е възможно по-силно. Вземете и отпечатък в захапка на този етап за контрола. Дайте на пациента да захапе лъжицата за определяне на захапка. Поставете лъжицата за захапка в държача. Средната линия трябва да съвпада с дръжката на лъжицата. Винтовете на държача не трябва да се затягат при поставянето на лъжицата на този етап. След това поставете ушните водачи. Средата на лицевата дъга трябва да съвпада с медианната линия. Поставете дъгата така че и от двете страни да има еднакво разстояние както е показано на снимката. Фиксирайте в тази позиция.

На снимката горе се вижда поставената оклузална пластинка. Жената на снимката е служител във фирмата производител, казва се Маико Шимура и заема позиция експорт мениджър за Южна Америка. Проверете дали ушните водачи са поставени правилно и без да нараняват пациента. Може да помолите пациента да държи краищата на дъгата докато ажустирате и фиксирате позицията на дъгата. Поставете ушната скоба. Тя се намира отзад, както е показано на снимката. При правилно фиксирана лицева дъга пациентът не бива да усеща никакво напрежение в ушните канали - в противен случай е налице деформация.

Държачът е фиксиран в ушния канал

www.ralev-dental.bg    www.bg-tourinfo.com    Виж България    Дентален туризъм

Заснемете стойностите които сте определили на този етап. Поставете върха на индикатора за носните крила в задния ъгъл на носните крила(както е показано на снимката долу). Фиксиряйте с винтчетата

Определяне на Камперовата равнина

На този етап трябва да определи Камперовата равнина - още по време на предклиничното обучение в трети курс на следването са ни учили че тя се фиксира от две точки - ушният трагус и носното крило. Ушният трагус е непосредствено пред външния слухов проход, чието положение е определено с ушния държач. В комплекта на лицевата дъга влиза и показалец за носното крило - той се фиксира върху носа на пациента и сочи ориентировъчната точка. Скалата за измерване ще показва различията между средната линия на лицето и медианната линия на тялото - както стана въпрос по-горе, има известни различия. Затегнете всички винтове един по един.

Лицевата дъга е фиксирана окончателно

След определяне на окончателната позиция проверете дали всичко е затегнато и дали всички маркери съвпадат. След това може да свалите лицевата дъга. Следва пренасянето на индивидуалните стойности на лицевата дъга на артикулатора. За тази цел първо поставете пластините за разделяне на моделите. Поставете вазелин за изолация върху местата на артикулатора където гипсът на модела може да се свърже с пластините. Поставете индикатора за носните крила на инцизалния водач на артикулатора. Височината на инцизалния водач е 14.5 см. за Spacy articulator WING и 11 см. за Spacy articulator MOBILE.

Производителят на инструменти YDM може да произвежда добри артикулатори, лицеви дъги, иглодържатели и ножици, но по отношение на фотографията всички служители на компанията има още какво да учат. Една макроснимка би следвало да изглежда като двете изображения на артикулатора по-долу...

Снимка на артикулатора на бял и червен фон

Лицевата дъга се поставя последния начин: кондилната скоба на водача се поставя на кондилното топче на артикулатора. Уверете се че съвпадат централните линии на дъгата и артикулатора. Ажустирайте височината на захапката докато индикаторът за носното крило достигне пластината за индикация на носното крило (както е показано на снимката). Когато направите всичко това затегнете. Този процес определя горната и долната позиция на дъгата, а горната част определя Камперовата линия.

Цената на артикулатора е 850 лв, а на лицевата дъга - 450 лв. Телефон за поръчки - 032 250606, 0700 1 52 52 (на цената на градски разговор)

Разстоянието между тези две оси съответства на разстоянието между въшния слухов проход и ставната главичка на долна челюст

Църкви и манастири в България

След това се поставят моделите в артикулатора. Първо се поставя моделът на горната челюст в артикулатора - необходимо е предварително да поставите държачите за модела. Поставете и ажустирайте модела спрямо захапката във восъка. След позиционирането на горния модел лицевата дъга се премахва. Обърнете модела и поставете долния модел в централна оклузия. За целта е добре да се вземе восъчен ключ в централна оклузия, с помощта на който долният модел да се фиксира спрямо горния.

Следва фиксиране на контролна захапка и определяне на кондилния ъгъл. При работа със Spacy articulator WING(semi-adjustable) е необходимо снемане на контролен отпечатък на предната оклузална позиция. Проверява се централната оклузия на пациента. Снема се отпечатък от предната оклузионна позиция с восък във фронталния участък и базис плака и цинк-оксид евгенолов цемент в страничния участък (по ред след както е показано на снимките). Придвижването на долната челюст напред се определя от ъгъла на кондилното водене, който си е анатомична даденост при всеки пациент.

Восъчен ключ за снемане на предна позиция на долна челюст

歯の移植組織片

След като се втвърди восъкът на течаща вода, е добре да се снеме с базис - плака и цинков-окис евгенол положението и на страничните зъби. Отнема малко повече клинично време, но помага избягването на грешки.

Ажустиране на сагиталния кондиларен път в случаи когато имаме протрузивно движение - това движение е възможно при почти всеки пациент, освен при хора със силно цилиндричен тип стави и много дълбоки ставни ямки - подобно на хищници, тъй като големите хищни котки могат само да отварят и затварят долната челюст. При тревопасните животни пък предно - задните движения са основни, съответно ставните повърхности са почти плоски; хората и прасетата са всеядни и могат да извършват в еднаква степен и двата типа движения. Освободете винтовете за ажустиране на сагиталния кондиларен път и поставете ъгъла на 0 градуса вляво и вдясно. Поставете дръжката отворено/затворено на позиция отворено (както е показано на снимката).

В този момент е необходимо да нагласите ъгъла на Бенет в позиция 30 градуса и от двете страни. Поставете моделите от захапката на долния модел и поставете след това горния модел. При поставянето придържайте горния модел и след това притискате във вертикална посока и фиксирате. На този етап трябва да има разстояние между кондиларното топка и кондиларната ямка на артикулатора (както е показано на снимката). Наклонете горната част на артикулатора докато фосата и кондиларното топче влязат в контакт, след което измерете ъгъла на сагиталния кондиларен път в случаи на протрузивно движение.

Липсва контакт между ямката и топчето

При постепенно накланяне напред се явява контакт; в този момент трябва да затегнете винта. Вече е фиксиран ъгълът на кондилното водене - стига да е сенто правилното положение на долната челюст в протрузия.Започнете да нанасяте ъгъл от едната страна докато фосата влезне в контакт с кондиларната топка от едната страна. След това внимателно повтаряте същото и от другата страна - почти винаги от двете страни ъглите са еднакви, но може да се яви и асиметрия. Когато определите ъгъла затегнете здраво фиксиращия винт.

Тук е показано фиксирането на ъгъла на кондилното водене. Може да се запише стойността, моделите да се свалят и да се фиксира моделът на друг пациент - по този начин една лаборатория може да работи с един артикулатор няколко пациенти едновременно. Повечето производители на артикулатори и лицеви дъги позволяват това, което улеснява работата на зъботехниците в по-големи лаборатории. Не е необходимо да се инвестират допълнителни средства във втори артикулатор.

След това е необходимо да се снемат латерални(леви и дясни) контролни отпечатъци за захапка. Взема се отпечатък от латералните области - използва се контолна матрица от восък и базис плака с цинков окис и евгенол за фиксиране на положението на челюстите. Поставя се отпечатъкът на долния модел и върху него се поставя горният модел.

Долната челюст е изтеглена максимално встрани - вляво и вдясно, тук също са възможни различия от двете страни

Моделите са фиксирани в странична оклузия - в случая в дясна

Ажустиране на латералния кондиларен път(ъгъл на Бенет) в случай на латерални движения

Отпуснете винта за ажустиране на ъгъла на Бенет от лявата балансираща страна и го нагласете на 30 градуса. Поставете отпечатъка от дясната страна и поставете моделите в тази определена оклузия. По това време нагласяте ъгъла на Бенет от лявата страна на 30 градуса и намаляте бавно и постепенно. По същия начин както и при сагиталните движения и тук при латералните имаме разстояние между топчето и ямката на артикулатора. При постигането на контакт между фосата и топчето се получава ъгълът на Бенет. В този момент затягнете и фиксирайте.

Първоначално водещата пластина не е в контакт с топчето

В момента, в който водещата пластина влезе в контакт с кондила на артикулатора, е фиксиран ъгълът на Бенет

Последният ъгъл, който е необходим да се определи, е ъгълът на инцизивното водене. Това е биомеханичен показател, който може да се снеме и от гипсовия модел - няма нужда да се измерват ъгли в устата на пациента. Поставете вазелин и самополимеризираща пластмаса в паничката за инцизалното водене и с движения на артикулатора определяте пътя на инцизалното водене. Тъй като самополимеризиращата пластмаса е трудна за обработка с нея движенията трябва да се извършват когато тя придобие по-твърда консистенция. Отлични резултати се получават с фотополимеризиращи лабораторни пластмаси. В много случаи ъгълът на инцизивното водене няма нужда да се определя - при единични корони в страничната област и т.н, но все пак може да се получат и отклонения - особено при корони на централни резци на горна и долна челюст, което да доведе до артикулационен блокаж впоследствие. Артикулационният болкаж понякога се диагностицира много трудно и нерядко налага изработване на нова протезна конструкция.

В случай че сте закупили и използвате Spacey articulator MOBILE (semi – adjustable), ще има известни различия в процеса на работа. Премахнете магнита от държача за горния модел (с форма на пръстен). След това се снемат отпечатъци и се определя и ажустиране инклинираният ъгъл на сагиталното кондиларно водене. Отпечатък се взима по същия начин както е показано по-горе при другия модел артикулатор. Отпуснете винтовете за определяне на ъгъла и винта за затягане на кондиларното топче и позиционирайте ги така че ъгълът на сагиталния кондиларен път да бъде 15 градуса. Поставете протрузивния отпечатък на долния модел и върху него поставете горния модел. Постепенно нагласяйте ъгъла на сагиталния кондиларен път. Когато цепнатината между модела и пластината на артикулатора изчезне, фиксирайте тази позиция и затегнете винтовете.

Ажустирането на ъгъла на Бенет е доста сходно с артикулатора от по-висок клас. Освобождават се винтовете на балансиращата страна и се фиксира ъгъл от 20 градуса. След поставянето на отпечатъка захапка се появава цепнатина между модела и пластината на която трябва да лежи той. Затяга се винтът докато тази цепнатина изчезне и се фиксира в това положение. Същото се повтаря и от двете страни. Това е края на използването на лицева дъга и артикулатор и пренасянето на индивидуалните ъгли на движение на долната челюст. Оттук нататък артикулаторът се използва по стандартния начин.