Монофазен адитивен силикон

Монофазният адитивен силикон е съвременен отпечатъчен материал, изключително удобен за работа. Повечето продукти от този тип, които се предлагат на пазара, са в опаковка, готова за смесване - обикновено за тази цел се използва апарат от типа Pentamix на 3M Espe. Материалът се предлага в различни модификации - тесто с нормално време на еластифициране или с ускорено време, тесто с повишен вискозитет или такова с намален вискозитет. Модификациите с намален вискозитет са подходящи за индивидуални лъжици, тъй като са по-течливи и при употреба на стандартна лъжица лесно изтичат извън нея. Всички модификации са отлично съвместими с коректурите за адитивен силикон, по наши наблюдения се получават много добри резултати при еднофазовата двупластова отпечатъчна техника. Времето на еластифициране (не на втвърдяване, тъй като по начало адитивните силикони са еластични, а не твърди отпечатъчни материали) е около 2 минути за нормалните и една минута и тридесет секунди за модификациите с ускорено втвърдяване. За толкова време се осъществява първоначалната реакция - т.е. това е манипулативното време. Окончателното еластифициране протича за пет минути и тридесет секунди при нормалните и четири минути при ускорените модификации - това са стойностите, които са предоставени от производителя при стайна температура. При клинични условия това време е по-кратко, тъй като в устната кухина температурата е малко по-висока от стайната, съответно времето за еластифициране е три минути и тридесет секунди за нормалната и две минути и тридесет секунди за бързата модификация.

Според производителя след вземане на отпечатък с този материал е възможно да се отлива модел до две седмици след това. Въпреки това на база на нашия клиничен опит ние съветваме всички зъботехници да отливат моделите максимално бързо след вземане на отпечатъка, тъй като всички силикони се деформират обемно и линейно с течение на времето, особено при летни температури. Добре е също така при съхранение контейнерът с материала да се държи вертикално или косо (както е в смесителните машини), а не хоризонтално.

Двуфазен адитивен силикон    Нашият следващ семинар